نکات بهداشتی چاه های فاضلاب

نکات بهداشتی چاه های فاضلاب

نکات بهداشتی چاه های فاضلاب

نکات بهداشتی چاه های فاضلاب

دفع فاضلاب حاصل از شستشو

فاضلاب ناشی از شستشو ، بخشی از فاضلاب خانگی است

که مواد مدفوعی و یا فاضلاب مستراح در آن وجود ندارد.

فاضلاب ناشی از شستشو ، حاوی تعدادی عوامل بیماری زا است

که تماس مستقیم یا غیرمستقیم آن با انسان ممکن است ایجاد بیماری نماید.

این فاضلاب را باید به وسیلۀ چاهکهای جذبی و یا اینکه توسط شبکه فاضلاب دفع نمود.

در روستاها یا مناطقی که آب زیرزمینی بالا است و یا منطقه سنگلاخی و صخره ای است ،

توسط کانالهایی با شیب مناسب، فاضلاب منازل را جمع آوری و به داخل سپتیک تانک هدایت میکنند.

برای انجام این کار جلب مشارکت و همکاری مردم ضرورت دارد.

دفع صحیح مدفوع و فاضلاب

دفع فاضلاب در ایران قدیم اکثراً به صورت ابتدایی و نامطلوب صورت میگرفته است.

برحسب شرایط محلی، فاضلاب خانگی در چاهها یا محفظههای روباز

مجاور توالتها جمع آوری و پس از تخلیه آن را مستقیماً

در مزارع کشاورزی به عنوان کود مورد استفاده قرار میدادند

این نحوۀ دفع و نیز مجاورت چاههای دفع فاضلاب

با چاههای آب آشامیدنی عامل اصلی اشاعۀ بیماریهای عفونی و انگلی و اپیدمیهای وسیع بوده است.

در حال حاضر تنها تغییر و تحولی که در این زمینه

به عمل آمده استفاده از گندگاه ( مخزن گنداب یا سپتیک تانک ) است.

تجزیه میکروبها در مخازن مزبور تا اندازه ای در کاهش آلودگی مؤثر است،

لکن استفاده مستقیم از پس آب مخزن گنداب در مزارع کشاورزی که در پاره ای از نقاط مرسوم است، مجاز نیست.

در این فصل میخواهیم با نحوه صحیح دفع مدفوع و فاضلاب و نیز مشخصات یک مستراح بهداشتی در روستا آشنا شویم.

اثرات دفع نا صحیح مدفوع

در هر جامعه ای دفع نا صحیح مدفوع از مهمترین علل شیوع بیماریها محسوب میشود؛

چرا که موجب آلودگی خاک ، منابع آب ،

هوا و مواد غذایی شده و محیط مناسبی برای تخم گذاری ، پرورش ،

تغذیه و انتقال آلودگی توسط حشرات به خصوص مگس فراهم میکند.

شیوع بیماریهای روده ای مثل انواع اسهالها ، حصبه ،

وبا و آلودگیهایی مانند انگلهای روده ای ناشی از دفع ناصحیح مدفوع و آلوده شدن آبهای آشامیدنی است.

انتقال این آلودگیها نیز میتواند توسط حشراتی مانند مگس و سوسک انجام گیرد.

در مدفوع شخص بیمار یا به ظاهر سالم ، میکروبها و تخم انگلهایی وجود دارند

که همراه با مدفوع در محیط پراکنده میشوند

و در نتیجه آب آشامیدنی و مواد غذایی را آلوده نموده و مردم با خوردن آنها بیمار میشوند.

 • مخاطرات بهداشتی ناشی از دفع ناصحیح مدفوع را میتوان به صورت زیر خلاصه نمود :
 • شیوع بیماریهای عفونی و انگلی در جامعه
 • مرگ و میر ناشی از بیماریهای عفونی و انگلی در جامعه
 • کاهش نیروی کار و میزان تولید
 • زشت و نازیبا شدن محیط زندگی

مستراح بهداشتی

یکی از راههای مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای ،

دفع صحیح مدفوع از طریق ساختن و استفاده از مستراحهای بهداشتی است.

مستراحهایی که در مناطق روستایی مورد استفاده قرار میگیرد عبارتند از :

الف ) مستراح معمولی

ب ) مستراح گوده ای و کانالی

ج ) مستراح آبگیر

د ) مستراح آبی

ه ) مستراح کودی

و ) مستراح معمولی اصلاح شده تهویه ای

برخی از انواع این مستراحها که بیشتر معمول است توضیح داده میشود :

الف ) مستراح معمولی بهداشتی :

نوعی از مستراح است که ضمن دارا بودن شرایط نسبتاً بهداشتی ،

قابل احداث در روستاها بوده و ساختن آن نیاز به هزینه زیادی ندارد.

مستراح معمولی بهداشتی باید شرایط زیر را داشته باشد :                         

۱- چاه

عمق چاه مستراح برای یک خانوار ۵ نفری بین ۲ تا ۵ متر باید باشد.

 منظور ازچاه محفظه ای است که مدفوع انسانی در آن ذخیره شود ؛

به نحوی که باکتریها و انگلها و عوامل زیان بخش محیط

خارج و همچنین حشرات و سایر حیوانات به آن دسترسی پیدا نکنند. 

چاه مستراح در منازل معمولاً به شکل استوانه ای حفر میشود.

قطر دهانه چاه حدود ۹۰ سانتیمتر در نظر گرفته میشود.

چاه مستراح ممکن است با دهانه مربع و یا مستطیل به ابعاد ۱۲۰ تا ۹۰ سانتیمتر نیز حفر شود.

 • عمق چاه

عمق چاه مستراح برای یک خانوار متوسط ( ۵ نفره ) باید بین ۲ تا ۵ متر باشد. 

 در زمینهای سخت و غیرقابل نفوذ به علت جذب نشدن

آب عمق چاه را میتوان به ۸ تا ۱۰ متر افزایش داد.

 در زمینهایی که سطح آب زیرزمینی بالاست میتوان از تواتهایی با مخزن آبی استفاده نمود.

نکات بهداشتی چاه های فاضلاب

 • محل چاه

چاه مستراح باید پایین دست چاه آب آشامیدنی حفر شود.

 با توجه به جنس، شیب زمین و نیز سطح آب زیرزمینی،

مستراح و چاه آب آشامیدنی باید حدود ۷ تا ۱۵ متر و گاهی تا ۳۰ متر از یکدیگر فاصله داشته باشند.

هر چه جنس زمین سست تر و قابل نفوذتر باشد این فاصله باید زیادتر انتخاب شود

و برعکس در زمینهای سفت و محکم فاصله کمتری را میتوان انتخاب نمود.

 • کف چاه

کف چاه مستراح در زمینهای یکنواخت غیرآهکی بایستی

حداقل ۵/۱ تا ۳ متر بالاتر از سطح آب زیرزمینی قرار گرفته باشد.

دیوار قسمت بالایی چاه باید طوقه چینی شده

و قطر آن کمتر از قسمتهای دیگر باشد و با مصالح بادوام پوشش داده شود.

 • نقل و انتقال

نقل و انتقال روی مدفوع تازه هرگز نبایستی انجام گیرد.

بنابراین حفر چاه به تعداد دو حلقه برای استفادۀ متناوب از آنها ضروری است

تا در صورت پر شدن یک حلقه چاه،

درب آن به مدت یک سال مسدود شده و از چاه دوم استفاده شود.

پس از یک سال باید عمل تخلیه چاه صورت گرفته و محتویات چاه تخلیه گردد،

و یا برای این منظور مستراح با محل دفع دو انبار که به مستراح کودی معروف است احداث نمایند.

۲- نشیمنگاه مستراح

سطح نشیمن یا سنگ مستراح و اطراف آن باید از مصالح با دوام و غیرقابل نفوذ

و قابل شستشو مانند بتون ، کاشی ، سفال ، سنگ چینی ، سرامیک ساخته شود.

سنگ نشیمن باید بدون ترک و شکستگی و به رنگ روشن باشد.

البته در صورتی که مشکل افزایش هزینه مطرح نباشد

استفاده از سنگ چینی بادوام بهتر و شستشوی آن آسان تر است.

۳- اتاقک مستراح

اتاقک مستراح باید دارای مشخصات زیر باشد :

الف) کف اتاقک مستراح و دیوارهای داخلی آن ،

باید حداقل تا یک متر قابل شستشو باشد.

در مستراحهایی که دارای دستشویی هستند

قابل شستشو بودن دیوار تا ارتفاع ۵/۱ متر ضرورت دارد.

ب) پنجره ای به ابعاد حدود ۵۰ × ۴۰ سانتیمتر

( ۲۰ درصد سطح کف اتاقک ) به منظور تهویه و تأمین نور نصب شود.

این پنجره باید در محل مناسبی به ارتفاع حداقل ۱۶۰ سانتیمتر از کف دیوار قرار گرفته و مجهز به توری باشد.

پ) درب مستراح از هر نوعی که باشد

( پارچۀ ضخیم ، حصیری با پوشش پارچه ای ، جاجیم ، گلیم ، چوب و … )

برای جلوگیری از ورود مگس و حشرات ،

باید بدون درز و شکا ف بوده و با نصب فنر خودبخود قابل بسته شدن باشد.

ت) سقف اتاقک باید شیب دار باشد و آبریز پشت بام در جهت مخالف درب ورودی مستراح قرار داده شود.

ث) کف اتاقک مستراح ضمن قابل شستشو بودن بایستی

به طرف نشیمن شیب کافی داشته باشد و از سطح اطراف مستراح ۱۵ سانتیمتر ( یک پله ) بالاتر قرار گیرد.

ج) ابعاد داخلی اتاقک عموماً یک متر در یک متر و حداکثر ۲۰/۱ × ۲۰/۱ متر کافی خواهد بود ؛

اما در صورت استفاده از دستشویی در داخل اتاقک ،

ابعاد آن حدود ۵۰/۱ × ۲۰/۱ در نظر گرفته میشود.

نکات بهداشتی چاه های فاضلاب

دیوارهای خارجی مستراح باید صاف ، بدون درز و شکاف و خوش نما باشد

و حدود ۱۵ سانتیمتر با عرض ۱ متر از زمینهای اطراف بلندتر و با مصالح قابل شستشو پوشانیده شود

و به طرف خارج شیب داشته باشد تا در مواقع بارندگی شدید آب داخل مستراح نشود. 

حداقل ارتفاع داخلی مستراح ۲ متر و ارتفاع درب ورودی کمتر از ۸/۱ متر نباشد.

چ) فضای خالی اطراف اتاقک نباید به عنوان انباری ،

مرغدانی و یا محل نگهداری اشیاء زائد مورد استفاده قرار گیرد.

ح) نصب هواکش برای جلوگیری از انتسار بو

و نیز نظافت دایمی داخل اتاقک و سنگ مستراح ضروری است. نکات بهداشتی چاه های فاضلاب

باید توصیه کرد حتی الامکان در احداث و یا بهسازی مستراحها از مصالح محلی متداول و مناسب استفاده شود.

۴- آب سالم

حتی الامکان داخل اتاقک مستراح دارای شیر آب سالم متصل به آب مصرفی منزل باشد

و ترجیحاً بیرون یا داخل اتاقک مجهز به دستشویی گردد. نکات بهداشتی چاه های فاضلاب

در صورت نبودن شبکه لوله کشی آب استفاده از یک بشکۀشیردار داخل اتاقک مستراح ضرورت دارد.

۵- شترگلو (سیفون)

هنگام احداث مستراح بهداشتی لازم است

از یک قطعه شترگلو به صورت لوله ای U شکل که از آب پر میشود

و در زیر کاسۀ نشیمن قرار میگیرد، استفاده شود.

 سیفون به وسیلۀ فشار آب سنگ توالت و ضمائم آن را شستشو داده و مواد زائد را به چاه فاضلاب هدایت میکند

نکات بهداشتی چاه های فاضلاب

الف) حداقل شرایط قابل قبول یک مستراح معمولی در منازل روستایی

 • مستراح باید دارای دیوار، سقف و درب باشد.
 • مستراح باید داری کف قابل شستشو ( دارای شیب مناسب به طرف سره ) باشد.
 • دیوارهای داخلی مستراح از کف تا ارتفاع ۱۵ سانتیمتر قابل شستشو باشد.
 • جریان طبیعی هوا در اتاقک مستراح برقرار باشد. ( پنجره یا منفذ خروجی هوا داشته باشد )
 • مدفوع از طریق سره در چاه جاذب، سپتیک تانک ، مخزن آبی ، و یا لوله جمع آوری فاضلاب روستا تخلیه گردد (باعث آلودگی محیط نشود و متعفن و بدنما نباشد)
 • در داخل مستراح و یا مجاورت آن آب جهت شستشو به مقدار لازم در دسترس باشد. نکات بهداشتی چاه های فاضلاب

ب) مستراح گوده ای یا کانالی (صحرایی)

احداث این مستراح برای افرادی که در حال حرکت هستند

و یا برای مدت زمان طولانی در یک نقطه نمیتوانند مسکن نمایند

( عشایر ) و همچنین در مواقع بروز حوادث و بلایا توصیه میشود.

برای این کار زمین را به عمق ۱ تا ۲ متر به صورت شیار حفر میکنند.

خاک  حاصله را به اطراف میریزند و برای حفاظ اطراف آن از چادر، گونی ، چوب حصیرو… استفاده مینمایند.

پس از هر بار دفع مدفوع توسط بیل روی آن خاک میریزند

تا از دسترس حشرات دور نگهداشته شود.

هنگام ترک محل، شیار را با خاک کاملاً میپوشانند.

ج) مستراح متصل به سپتیک تانک یا مخزن (مستراح آبگیر)

سپتیک تانک یک مخزن ته نشینی غیرقابل نفوذ است

که فاضلاب از طریق یک لوله کوتاه به داخل آن ریخته میشود.

سپتیک تانک یک روش دفع فاضلاب نیست

بلکه فقط به جداسازی و تجزیه مواد جامد از فاضلاب کمک میکند.

پسآب سپتیک تانک معمولاً به کمک چاه جاذب در زمین دفع میشود

و لجن باقیمانده در مخزن هر چند وقت یکبار تخلیه میگردد.

نکات بهداشتی چاه های فاضلاب

سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است

که تصفیۀ فیزیکی و بیولوژیکی به کمک باکتریهای بی هوازی به طور همزمان در آن انجام میگیرد

و برای اجتماعاتی که ظرفیت تولید فاضلاب آنها حداکثر تا ۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز باشد، مورد استفاده قرار میگیرد.

سپتیک تانک متشکل از یک انباره سرپوشیده ای است،

که معمولاً با بتون ساخته و در زیر خاک مدفون میباشد.

فاضلاب پس از ورود به انباره به علت کاهش سرعت جریان ،

قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست میدهد، و از سوی دیگر انباره خارج میشود.

مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف انباره به کمک باکتریهای بی هوازی هضم شده و ایجاد گاز مینمایند.

مهمترین نتیجۀ فعل و انفعالات مزبور،

کاهش قابل ملاحظۀ حدود ۸۰% حجم لجن است که تخلیۀ آن در فاصلۀ زمانی ۲ تا۴ سال یکبار انجام میشود.

د) مستراح آبی

نکات بهداشتی چاه های فاضلاب

مستراح آبی از یک مخزن آب، یک نشیمن و یک لوله آویز

که از انتهای سوراخ نشیمن در آب مخزن فرو رفته تشکیل شده است.

مدفوع از درون لولۀ مزبور به داخل آب هدایت میشود.

لجن حاصله که در اثر فعل و انفعالات میکروبها به یک چهارم حجم اولیه تقلیل یافته است

در ته مخزن انباشته میشود و بایستی هر چند وقت یک بار تخلیه گردد.

ضمناً از این گونه مستراحها بیشتر در نقاطی که سطح آب زیرزمینی بالا است

یا در مناطقی که طبقات زمین سنگی است میتوان استفاده نمود.

مستراح آبی معمولاً از قسمتهای مختلف به شرح زیر تشکیل شده است :

الف) مخزن

نکات بهداشتی چاه های فاضلاب

 نقش مخزن در مستراح آبی این است  که مدفوع را از دسترس مگس دور نگهدارد

و فعل و انفعالات آن را به صورت بی ضرر در آورد.

شکل مخزن بسته به مصالح ساختمانی موجود میتواند مکعب و یا مکعب مستطیل باشد.

گنجایش مخزن بستگی به تعداد نفرات استفاده کننده و فواصل تخلیه دارد.

گنجایش مخزن یک مستراح آبی برای یک خانوار متوسط 

و با فواصل تخلیه شش سال و یا بیشتر، نباید کمتر از یک متر مکعب باشد.

معمولاً ارتفاع آب در مخزن بایستی به ۱ تا ۵/۱ متر برسد.

ب) دفع پسآب مستراحهای آبی به طرق زیر انجام میگیرد

چاه جاذب – برای دفع پس آب حاصله از این گونه مستراحها در صورت امکان میتوان از چاههای جاذب استفاده نمود.

برای این کار باید لوله ای را که معمولاً به فاصله ۳۰ الی ۴۰ سانتیمتر

از سقف مخزن قرار دارد به چاه جاذبی که در نزدیکی مستراح حفر میگردد وصل نمود.

نکات بهداشتی چاه های فاضلاب

برای اطلاعات بیشتر باماهمراه شوید

رفع بوی بد چاه فاضلاب

گاز فاضلاب

گاز فاضلاب

گاز فاضلاب

گاز فاضلاب چیست؟

گاز فاضلاب ترکیبی از گازهای معدنی است که با عملکرد غیرهوازی

باکتریها(باکتریهایی که نیاز به اکسیژن ندارند) بر روی فاضلاب و لجن  ایجاد میشود.

و ساده ترین مشکل آن، بوی تعفن برای اهالی یک خانه است.

این گاز میتواند شامل آمونیاک، سولفید هیدروژن، متان، دی اکسید کربن، نیتروژن و هیدروژن باشد.

 تخلیه چاه فاضلاب

چه چیز بوی بد فاضلاب را ایجاد میکند؟

مقصر اصلی این بو سولفید هیدروژن است؛

 هر چند در موارد نادر آمونیاک را هم باید مورد توجه قرار داد.

بقیه گازهای ذکر شدهبی بو هستند.

آستانه بو یا پایین ترین غلظتی از هیدروژن سولفوره که قابل استشمام است

رقمی بین یک هزارم و یک صدم قسمت در میلیون است که عددی بسیار کوچک است.

برای درک بهتر باید گفت که در یک مقیاس خطی، یک قسمت در میلیون مانند یک سانتیمتر در ده کیلومتر است.

 تخلیه چاه فاضلاب

گاز فاضلاب

آیا تماس این گاز با افراد برای آنها مضر است؟

اگر چه گاز هیدروژن سولفوره سمی است

اما برای افرادی که با غلظتهای معمول این گاز در منازل مواجه هستند، صدمه رسان نیست.

مطالعات نشان داده که در غلظتهای بالای 150 قسمت در میلیون،

این گاز دارای تاثیرات افسردگی روی سلسله اعصاب مرکزی است.

این میزان بین 15000 تا 150000 برابر مقدار قابل شناسایی توسط اغلب افراد است.

هیچ گازی در فاضلابروها به غلظتی تولید نمیشود که برای افراد ساکن خطرناک باشد.

با این حال اگر کسی در تونل یا چاهی حاوی فاضلابی وارد شود

که تحت تجزیه بی هوازی قرار گرفته است، احتمال مسمومیت او کم نیست.

 تخلیه چاه فاضلاب

چگونه گاز فاضلاب وارد منزل میشود؟

تنها راهی که گاز فاضلاب میتواند از آن وارد منزل میشود لوله فاضلاب است.

این اتفاق زمانی روی میدهد که در لوله کشی منزل اشتباهی رخ داده باشد.

رایج ترین نقص در سیستم لوله کشی وجود زهکشهایی است که شترگلو ندارند؛

 مخصوصا زمانی که این زهکشها در زیر زمین یا اتاق تاسیسات باشد.

از سال 1970 شهر ماریون یک برنامه ی بازرسی لوله کشی را اجرا کرد

و بعد از آن تاریخ به هیچ خانه ای اجازه نداد که به علت نداشتن شترگلو، ایجاد مشکل کنند.

تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه در تهران

اگر خانه شما قدیمیتر است(منظور کشور ما نیست)

زهکشهای کف ساختمان شما ممکن است شترگلو داشته باشند و ممکن است نداشته باشند.

راههای دیگری که گاز فاضلاب میتواند از آنها وارد منزل شود عبارتند از:

۱- شترگلوی خشک: اگر در یک خط زهکش شترگلویی باشد

که اغلب از آن استفاده نمیشود، آب شتر گلو تبخیر شده و بخشی از آن دچار شکستگی میشود.

۲- شترگلوی آسیب دیده: مشخص است که اگر شترگلو دچار ترک خوردگی باشد

 و به آب اجازه خروج بدهد، باز هم قسمتی از شترگلو صدمه میبیند.

۳- خط زهکش آسیب دیده: اگر خط زهکش مابین خط اصلی فاضلاب و شتر گلو آسیب دیده،

 بشکند یا ترک بخورد هیچ چیز نمیتواند مانع از این شود

که گاز فاضلاب از ترک یا شکستگی موجود در خط لوله خارج شود.

تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه در تهران

از طرف دیگر خط زهکش آسیب دیده ممکن است به فاضلاب زهکش اجازه دهد

که به داخل پی یا زیرزمین خانه شما پس بزند و شما را با بوی تعفن فاضلاب تجمع یافته فاضلابرو مواجه گرداند.

۴- تهویه گرفته یا آسیب دیده:

سیستم تهویه لوله کشی طوری طراحی شده که اختلاف فشار ایجاد شده

توسط جریان فاضلاب را در کل لوله کشی یکنواخت نگه دارد

و این اجازه را به گازهای فاضلاب بدهد که توسط تهویه از سیستم لوله کشی به اتمسفر بالای خانه رها شوند.

وجود مدخلهای بدون شترگلو در سیستم لوله کشی خانه،

ممکن است از طریق این محلهای ورود، گازها را به داخل منزل رها سازد.

اگر تهویه گرفته باشد و یا منزل فاقد تهویه باشد،

فشارهای غیر یکنواختی که برای رفع مشکل طراحی شده اند ممکن است

آب را به خارج از شترگلو هدایت کنند که قسمتی از شترگلو تخریب گردد.

 تخلیه چاه فاضلاب

تخلیه چاه فاضلاب تهران

تخلیه چاه فاضلاب در تهران

چگونه گاز در فاضلابرو تولید میشود؟

زمانی که اگسیژن وجود نداشته باشد رادیکال سولفات(SO4) به آب و سولفید هیروژن تبدیل میشود.

مطالعات دانشمندان نشان داده که در فاضلاب تازه، هیدروژن سولفوره برای دو تا سه روز تولید نمیشود

اما در گذر زمان و یا در تصفیه خانه های فاضلاب تولید هیدروژن سولفوره به طور معمول اتفاق میافتد.

با این حال بعضی از محیطها شرایط مناسب را برای تولید هیدروژن سولفوره در فاضلابروها فراهم میکنند.

برخی از این محیطها عبارتند از:

تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه فاضلاب

تخلیه چاه فاضلاب تهران

تخلیه چاه فاضلاب در تهران

تخلیه چاه در تهران

۱- لایه آهکی پوشش دهنده فاضلابرو که در زیر خط جریان آب قرار گرفته است.

اگرچه ضخامت این لایه تنها چهار دهم اینچ است،

اما سه چهارم آن که به لوله فاضلاب رو نزدیک تر است فاقد اکسیژن است و در آن هیدروژن سولفوره تولید میشود.

۲- لجن ته نشین شده در لوله فاضلابرو محیط مناسبی برای تولید هیدروژن سولفوره است.

۳- اگر مشکلی در جریان فاضلاب فاضلابرو بوجود بیاید

(گرفتگی جزئی یا کلی فاضلابرو و یا دیگر مشکلات)، فاضلاب به خوبی حرکت نمیکند؛ 

در این حال میزان اکسیژن به اندازه ای پایین میآید که هیدروژن سولفوره میتواند در فاضلاب تولید گردد.

نکته مهمی که باید به خاطر داشت این است

که دریچه های سیستم های فاضلاب در زمان خاصی شرایط تولید گاز در فاضلابرو را فراهم میکند.

 تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه فاضلاب

تخلیه چاه فاضلاب تهران

تخلیه چاه فاضلاب در تهران

تخلیه چاه در تهران

در زمان تشکیل گاز در فاضلابرو چه کاری میتوان انجام داد؟

اگر سولفید هیدروژن مشکلی محلی است

(نزدیکی تصفیه خانه ها یا ایستگاههای پمپاژ فاضلاب) اکسید کنندهها میتوانند

برای بالا بردن قابلیت اکسیداسیون-احیا اضافه شوند. گاز فاضلاب

اکسید کنندهها میتوانند کلر، اکسیژن، پراکسید هیدروژن، پرمنگنات و مواد دیگر باشند. گاز فاضلاب

اگر مشکل در سیستم جمع آوری فاضلاب، جزیی است،

میتوان با شستشوی یکباره و ناگهانی فاضلابروها میزان جریان را زیاد کرده و گرفتگیها و ته نشستها را برطرف کرد.

 هرچند این روش قطعی نیست و تنها قادر است مشکلات حاد را تخفیف دهد. گاز فاضلاب

 تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه فاضلاب

تخلیه چاه فاضلاب تهران

تخلیه چاه فاضلاب در تهران

تخلیه چاه در تهران

برای خارج کردن بوها از خانه چه  کار باید کرد؟

بهترین کار این است که مشکل سیستم لوله کشی را پیدا کرده و آن را برطرف نمود. گاز فاضلاب

اگر زهکشهای کف ، شترگلو ندارند آن را کارگذاری نمایید؛

زیرا مسدود کردن ساده زهکش عاقلانه نیست. گاز فاضلاب

در این حالت آبی که وارد زیر زمین یا اتاق تاسیسات میشود

جایی برای رفتن ندارد و به داخل خانه جریان پیدا میکند. گاز فاضلاب

در هیچ حالتی یک لوله کش مجرب نمیتواند میانبر زدن سیستم را پیدا کند و توصیه کند

که چطور مشکل را با استفاده از راه حلی اختصاصی برطرف نمایید. گاز فاضلاب

 تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه در تهران

شترگلو چیست؟

شترگلو یک وسیله U شکل است که جنس آن متناسب با جنس لوله است؛

این وسیله با استفاده از فاضلاب عبوری از آن جلوی نشت گاز را میگیرد. گاز فاضلاب

پس از هر بار استفاده از آب مقداری از فاضلاب به عنوان پوشش درون شترگلو باقی میماند

 و اجازه نمیدهد که گاز فاضلاب از منافذ زهکش به داخل خانه نفوذ پیدا کند. گاز فاضلاب

 تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه در تهران

چطور میتوان فهمید که زهکشهای کف خانه شتر گلو دارند؟

مقداری آب داخل مدخل فاضلاب بریزید(دست کم دو گالن) و با چشم پایین رفتن آب را مشاهده کنید. گاز فاضلاب

اگر ایستادگی و تاخیری در پایین رفتن آب قابل ملاحظه بود(بطوری که لوله را پر میکند) زهکش شترگلو دارد.

شرایط را دوباره دو ساعت بعد کنترل کنید تا از بیرون نزدن آب مطمئن شوید. گاز فاضلاب

اگر ایستادگی و تاخیر آب مشاهده نشد،

یا زهکش شترگلو ندارد و یا شترگلو در جای دیگر خط قرار گرفته است. گاز فاضلاب

اگر بویی استشمام میکنید، مقداری آب را داخل مدخل بریزید و بو را یک ساعت بعد کنترل کنید.

اگر هنوز بو وجود دارد به احتمال زیاد شترگلو وجود ندارد. گاز فاضلاب

تخلیه چاه فاضلاب

تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه در تهران

شترگلو و فواید آن

شترگلو

شترگلو

 لوله ای خمیده به شکل «U» یا «S» است که در زیر سینک ظرفشویی،

سنگ توالت، روشویی و هر لوله ای که به چاه فاضلاب متصل شود قرار میگیرد

و وظیفه اصلی آن جلوگیری از خروج بوی بد چاه به بیرون است.

عموم مردم به اشتباه به آن «سیفون» میگویند که درست آن «شترگلو» است.

علت این نامگذاری هم این است که این وسیله به گردن و گلوی شتر شباهت دارد.

شترگلو یک ابتکار ساده و در عین حال بسیار کاربردی است.

شترگلو به علت داشتن خمیدگی در خود باعث جلوگیری از خروج بوی بد چاه میشود.

طریقه کار این وسیله بسیار ساده است.

زمانی که در ظرفشویی، توالت و روشویی از آب استفاده میکنید، فاضلاب تولید شده به درون لوله رفته و وارد گلویی میشود.

گلویی مقداری از آن آب را در خود نگه میدارد و بقیه آن را خارج میکند.

به عبارت دیگر پس از هر بار استفاده از آب مقداری از آن آب داخل خمیدگی گلویی باقی میماند که به این آب «آب بند» گفته میشود.

با وجود این آب است که گلویی وظیفه اش را به درستی انجام میدهد

و اگر این آب درون گلویی وجود نداشته باشد و شترگلو خالی از آب باشد، به درستی کار نمیکند.

اگر آب مدت زیادی داخل گلویی بماند، متعفن میشود.

علت این است که گازهای فاضلاب به مقدار زیادی داخل آب بند گلویی حل شده اند

و این آب حاوی مقدار زیادی از این گازها است که در این صورت خود این آب مانند گازهای داخل چاه خواهد بود.

شترگلو دو وظیفه بسیار مهم را بر عهده دارد که هر دو وظیفه در صورت وجود آب در گلویی به درستی انجام خواهند شد.

۱- جلوگیری از خروج بوی چاه

چاه فاضلاب منبع فضولات و گازهای فاضلاب است که این دو، بوی بسیار بد و زننده ای دارند.

خروج این بو از چاه و ورود آن به منزل یا بیرون از لوله باعث متعفن شدن محیط و آزار افراد میشود.

برای جلوگیری از خروج این بو از چاه باید روشی مناسب پیدا کرد.

استفاده از شترگلو برای این مشکل بسیار مناسب است.

شترگلو به علت ساختار خاص خود از خروج بوی بد چاه و گازهای فاضلاب از چاه و ورود آنها به محیط جلوگیری میکند.

۲- جلوگیری از خروج حشرات داخل چاه

شترگلو عاملی برای جلوگیری از خروج حشرات و سوسکهای چاه و ورود آنها به ساختمان است.

چاه فاضلاب به علت وجود فضولات و آلودگیها محل تجمع حشرات و سوسکها است.

ورود این سوسکها به ساختمان علاوه بر آلودگی محیط باعث انتقال بیماریهای خطرناک نیز میشود.

شترگلو به خاطر داشتن خمیدگی در خود از ورود حشرات به داخل ساختمان جلوگیری میکند.

 شترگلو

از بین رفتن آب بند

همان طور که گفته شد شترگلو در صورتی به درستی کار میکند که دارای آب بند باشد.

آب بند موجود در شترگلو پس از مدتی به دلایل خاص از بین میرود.

دلایل مختلفی از قبیل تبخیر، تغییر فشار هوا، باد و علل دیگری که به از بین رفتن آب بند شترگلو کمک میکنند.

هر کدام از این دلایل ممکن است به ندرت و در شرایط خاصی اتفاق بیافتد، اما رایج ترین دلایل دو نوع است.

۱- تبخیر

اگر آب مدتی در هوای آزاد قرار بگیرد تبخیر میشود.

در شترگلو هم به همین صورت است. اگر مدتی آب وارد لوله نشود، آب بند شترگلو به تدریج تبخیر شده و تمام میشود.

برای جلوگیری از این عامل باید پس از مدتی مقداری آب داخل لوله ریخت تا آب بند شترگلو پر شود.

۲- تغییر فشار هوا

اگر فشار داخل چاه یا شبکه فاضلاب کمتر از فشار هوا باشد،

فشار هوا به آب بند شترگلو فشار وارد کرده و آن را به داخل چاه یا شبکه فاضلاب هدایت میکند.

این کاهش فشار ممکن است بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی درون چاه یا شبکه فاضلاب اتفاق بی افتد.

 

عیب شترگلو

شتر گلو با این که دو وظیفه بسیار مهم را بر عهده داشته و به خوبی انجام میدهد یک اشکال اساسی در خود دارد.

خمیدگیهای شترگلو اگر چه باعث جلوگیری از ورود بوی بد و ورود حشرات به ساختمان میشود،

اما باعث گرفتگی لوله نیز میشوند. شترگلو به خاطر داشتن خمیدگی در خود باعث گرفتگی در خود میشود.

اگر به جز آب چیز دیگری وارد لوله شود ممکن است درون شترگلو گیر کرده، راه لوله بسته شود.

باقی مانده غذا، چربی، مو و دیگر مواد اگر به مقدار زیاد وارد شترگلو شوند درون خمیدگی آن به دام افتاده و راه لوله را مسدود خواهند کرد.

چاره این مشکل هم این است که از ورود مواد اضافی به داخل شترگلو جلوگیری شود.

در صورت ورود این مواد، مقداری آب به داخل لوله ریخته شود

تا مواد اضافی به همراه آب از داخل شترگلو خارج شوند و باعث گرفتگی آن نشوند.

اگر مواد اضافی وارد آن شد و باعث انسداد آن شد باز هم مشکلی نیست.

بعضی از شترگلوها از چند بخش جدا تشکیل شده است.

در صورت ایجاد گرفتگی در آن این امکان وجود دارد که با جداسازی اجزای مختلف، گرفتگی موجود را رفع کرد.

پس از باز کردن اتصالات شترگلو و رفع گرفتگی، در هنگام بستن آن باید دقت کنید.

در صورتی که اتصالات آن به درستی به هم متصل نشوند، هنگام استفاده از آن، آب از داخل شترگلو چکه خواهد کرد.

اگر شترگلوی مسدود شده از نوع یک تکه باشد به ناچار باید با وسایل لوله بازکنی داخل آن را باز کرد.

لوله بازکنی تهران

تخلیه چاه تهران

در صورتی که اطلاعات کافی و وسایل مورد نیاز این کار را ندارید

میتوانید از افراد آگاه کمک گرفته و یا با شرکتهای لوله بازکنی تماس بگیرید.

انتخاب رنگ لوله ی فاضلاب معمولا توسط سازمان های نظارت کننده بر طرح های فاضلاب صورت می گیرد.

تعیین رنگ لوله ی فاضلاب در ایران توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

و یا دفتر مهندسی و معیارهای آب و آبفا وابسته به وزارت نیرو انجام می گیرد.

ولی غالبا به جای برگزیدن لوله با رنگ منحصر به فرد، هنگام کارگذاری لوله در زمین و پیش از خاک ریزی روی آن،

نوار پلاستیکی به پهنای  ۱۰ سانتیمتر با رنگ انتخاب شده روی تاج لوله می چسبانند

تا در موقع خاکبرداری های بعدی نوع جریان در لوله قابل تشخیص باشد.

به عنوان مثال در بیشتر ایالت های آمریکا رنگ بنفش برای این منظور انتخاب می شود.

شترگلو

برای اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید

آموزش نصب و سیم کشی برق کولر آبی

کولر آبی

کولر آبی

کولر آبی

کولر آبی

کولر آبی
ساختمان کولر آبی
کولر آبی با کولر تبخیر
ی وسیله ای است که بیشتر برای خنک کردن منازل و اماکن تجاری مورد استفاده
قرار می گیرد

که درشکل زیر ساختمان و اجزای تشکیل دهنده کولر آبی نشان داده
شده است . یک کولر آبی از قسمتهای زیر تشکیل می شود :
۱- بدنه : که قسمتهای دیگر روی آن قرار می گیرند .
۲- الکتروموتور : که توسط چرخ و تسمه فن ( بادزن ) را می گرداند.
۳- فن یا باد بزن : که با افزایش سرعت و فشار هوای آن را به داخل کانال یا سالن هدایت می نماید .
۴- الکترو پمپ جریانی آب : که آب را به قسمت بالای کولر(ناودان ها ) می رساند که از طریق آنها پوشالها را خیس نماید .

کولر آبی
۵- پوشالها و صفحات قرارگیری آنها : که برای جذب آب و گرفتن گردوخاک هوا به کار می روند .
۶- تشتک آب : قسمت پایینی کولر که باید در موقع کار پر از آب باشد . پمپ آب را از این قسمت به قسمتهای بالای کولر می رساند .
۷- شیر شناوری : شیر پرکن تشتک که توسط شناور ورود آب را کنترل می نماید .
در صورت کم شدن آب پایین افتاده و شیر را باز می کند و در موقع بالا رفتن
سطح آب به طرف بالا حرکت کرده وشیر را می بندد .

کولر آبی

۸- سریز وتخلیه آب : در صورت عمل نکردن شیر شناوری وبالا رفتن سطح آب از
این قسمت سریزمی نماید و همچنین این قسمت یرای تخلیه آب تشتک در مواقع لازم
نیزمورد استفاده واقع می شود.

کولر آبیطرز کار کولر آبی
آب توسط الکترو پمپ ازتشتک به ناودانهای در بالای پوشالها هدایت می شود و
سپس بر روی پوشالها می ریزد و آنها را خیس نگه می دارد .

با کار الکترو فن
هوا از روی پوشالهای مرطوب عبور کرده به طرف کانال و یا داخل سالن هدایت می
شود عبور هوا از روی پوشالهای مرطوب موجب تبخیر
آب پوشالها و در نتیجه خنک شدن هوا می شود هوای خنک با رطوبت حدود ۹۰
درصد وارد سالن می گردد این کولر در نقاطی که دارای آب و هوای خشک هستند با
راندامان خوب کار می کنند .

در نقاط مرطوب و کنار دریا کارایی ندارند.
ظرفیت کولر آبی
کولرهای آبی را در اندازه های مختلف تا ظرفیت ۱۳۰۰ می سازند و آنها را بر
اساس ظرفیت می شناسند عبارت کولر ۴۵۰۰ به معنی این است که ظرفیت هوادهی
کولر ۴۵۰۰ فوت مکعب در دقیقه است .

کولر آبی

سیکل تبرید تراکمی
هرسیکل تبرید از چهار قسمت اصلی تشکیل می شود . اواپراتور (تبخیر کن) کمپرسور (تراکم کننده) ، کندانسور( مایع کن) ، و شیر انبساط .
ماده مبرد مورد استفاده در کولر گازی فریون ۲۲ است . ماده مبرد قبل از شیر
انبساط به صورت مایع با فشار زیاد و در دمای محیط است .

پس از عبور از شیر
انبساط اواپراتور فشاری و دمای آن کاهش یافته در فشار ودمای پایین شروع به تبخیر می نماید.

عمل تبخیر در طول اواپراتورادامه یافته از مقدار مایع کم شده و به مقدار بخار افزوده می شود تا در خروج از اواپراتور ماده مبرد کاملا تبخیر شده و به صورت بخار خواهد بود .

گرمای لازم برای تبخیر ماده مبرد از محیط اطراف اواپراتور گرفته می شود بنابراین در صورتیکه محیط اطراف هوا باشد هوا سرد می گردد .

کولر آبی

بخار خروجی از اواپراتور وارد کمپرسور می شود در کمپرسور
ضمن عمل تراکم فشار و دمای آن افزایش می یاید و وارد کندانسور می شود .
در کندانسور به واسطه عمل گرماگیری که با عبور هوا از روی آن انجام می گیرد
. دمای مبرد به دمای محیط رسیده و شروع به تقطیر می نماید .

در خروج از
کندانسور ماده مبرد به صورت مایع تحت فشار زیاد به پشت شیر انباسط می رسد و
سیکل تبرید تکرار می شود

با هدف كاهش مصرف انرژي در ماههاي گرم سال،سيستم سرمايش جديدي ارايه شد

پژوهشگر گروه تبديل انرژي بخش مهندسي مکانيک
دانشکده فني مهندسي دانشگاه تربيت مدرس با ترکيب سيستم هاي سرمايش، سيستم
جديدي با کارايي بالا و مصرف کم ارائه کرد که قادر به برآوردن شرايط آسايش
است.
به گزارش ايسنا، مصرف بالاي انرژي در ساختمان به ويژه براي تامين شرايط
آسايش در ماههاي گرم سال باعث ارائه سيستم هاي نوين در جهت رفع اين مشکل
شده است.

کولر آبی

مهندس معين فرمهيني با بيان اين مطلب در خصوص پايان نامه خود گفت:

در اين
پايان نامه، با ترکيب سيستم‌هاي سرمايش شبانه و سرمايش تبخيري، سيستم
سرمايش جديدي با کارايي بالا و مصرف کم ارائه شد.
وي در تشريح اين طرح افزود: در طول يک شب در تابستان، توسط سرمايش شبانه آب
سرد مورد نياز براي پيش سرد کردن هوا توسط يک کويل آب سرد فراهم مي شود.
آب سرد در يک تانک ذخيره نگهداري مي‌شود. در طول هشت ساعت کاري روز بعد،
هواي گرم بيرون به وسيله کويل آب سرد پيش سرد شده و سپس وارد يک واحد
تبخيري مي شود.

اين واحد تبخيري مي تواند سرمايش تبخيري مستقيم، غيرمستقيم و
يا غير مستقيم- مستقيم باشد.

کولر آبی

فرمهيني با اشاره به اينکه اين تحقيق بر اساس متوسط دماي هوا براي دو شهر
تهران و کرمان در طول مردادماه ۱۳۸۸ انجام شده است در خصوص نتايج طرح گفت:
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد، تمام ترکيب هاي ممکن داراي کارايي بالاتري
نسبت به استفاده جداگانه از دستگاههاي سرمايش تبخيري بوده و همچنين به
راحتي قادر به تامين شرايط آسايش مي باشند.

در دستگاه ترکيبي سرمايش شبانه و
تبخيري غير مستقيم هواي ثانويه از سه منبع هواي بيرون، هواي خارجي از کويل
سرد و هواي خروجي از واحد سرمايش غير مستقيم (احيا کننده) تامين مي شود.
اين سيستم ترکيبي تکميل کننده سيستم سرمايش تبخيري مي باشد به صورتي که با
مصرف انرژي کم قادر به برآوردن شرايط آسايش است.

بنابراين اين سيستم پاک و
پربازده مي تواند به عنوان جانشيني مناسب براي سيستم هاي تبريد تراکمي
باشد.


مقاله ای در مورد کولر ابی

مقدمه :

کولر آبی، کولری است که با تبخیر آب، هوا را خنک می‌کند.
کولرهای آبی با فرایند سرمایش تبخیری کار می‌کنند.سرمایش تبخیری فرایندی
است که در ان از پدیدهٔ تبخیر به عنوان یک جاذب گرمایی طبیعی استفاده
می‌شود. در این فرایند گرمای محسوس هوا جذب شده و به عنوان گرمای نهان لازم
برای تبخیر اب استفاده می‌شود. مقدار گرمای محسوس جذب شده به مقدار ابی که
تبخیر می‌شود بستگی دارد.

سرمایش تبخیری یک فرایند بسیار قدیمی است که منشا ان به هزاران سال قبل،
در تمدن‌های باستانی ایران و مصر بازمی گردد. خنک‌کننده‌های تبخیری نوین
بر اساس نمونه‌های اولیه‌ای که در دههٔ ۱۹۰۰ امریکا ساخته شد تولید
می‌شوند. سرمایش تبخیری می‌تواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم و خودبخودی یا
مختلط، انجام شود. در سرمایش تبخیری مستقیم، مقدار آب موجود در هوای خنک
شده افزایش می‌یابد. در سرمایش تبخیری غیرمستقیم، تبخیر در درون یک مبدل
حرارتی انجام می‌شود و مقدار رطوبت موجود در هوای خنک شده، تغییری نمی‌کند.

کولر آبی

untitled-2

 

از آنجایی که بالا بودن نرخ تبخیر رطوبت
نسبی را افزایش داده و ممکن است موجب عدم آسایش محیط شود روش سرمایش تبخیری
مستقیم باید در مناطقی اجرا شود که رطوبت نسبی در آنجا کم باشد. هرگاه
فرایند تبخیر بطور طبیعی انجام شود تبخیر خودبخودی انجام می‌شود. در صورتی
می‌توان یک فضا را با تبخیر خود بخودی خنک نمود که در ان سدی از اب راکد یا
در جریان مانند حوضچه یا فوارهٔ اب وجود داشته باشد. در مواردی که تبخیر
توسط دستگاههای مکانیکی انجام شود تبخیر مختلط است. واضح است که در این نوع
تبخیر انرژی مصرف می‌شود، ولی مقدار انرژی مصرفی در مقایسه با تهویهٔ
مطبوع بسیار کمتر است. اساس روش سرمایش تبخیری، ترمودینامیک تبخیر اب یا به
عبارت دیگر تغییر حالت اب از مایع به بخار است.

معرفی:

از آنجایی کولرهای آبی در پشت بام نصب
می‌شوند، باید از نظر استحکام در محلی گذاشته شوند که در سقف ایجاد لرزش و
صدا ننمایند. مثلا آنها را نباید روی ستونها یا نزدیک دیوارها قرار داد.
محل قرار گرفتن کانالهای کولر باید از قبل پیش بینی شده باشد، که در روی
پشت بام ورودی کانال از طریق اطاقک سیمانی توسط برزنت به کولر متصل گردد.
در قسمت زیر کولر معمولا یک قاب فلزی چهار پایه به ارتفاع حدود ۳۰ سانتیمتر
قرار داده می‌شود.

در زیر پایه‌های این قاب باید چهار صفحه
فلزی مربعی به اظلاع ۱۰ سانتیمتر محکم جوش داده شود، تا از فرو رفتن در
آسفالت پشت بام جلوگیری به عمل آید. یکی دیگر از نکاتی که در موقع نصب کولر
لازم است به آن توجه شود، این است که تا حد امکان از لوله‌های دودکش و
لوله چاه فاضلاب دور باشد. این نوع کولر آبی نسبت به حجم هوادهی در واحدهای
حجمی ۲۰۰۰ ، ۳۰۰۰ ، ۳۵۰۰ ، ۴۰۰۰۰ ، ۴۵۰۰ ، ۵۰۰۰ ، ۶۰۰۰ ، ۷۰۰۰ و ۱۲۰۰۰
ساخته می‌شوند. این اعداد بر حسب فوت مکعب در دقیقه (CFM) مقدار هوا دهی را
تعیین می‌کنند.

کولر آبی

با گرم شدن هوا و نزدیک شدن به فصل
تابستان انتخاب یک وسیله سرمایشی مناسب همواره یکی از دغدغه های ما است، به
علاوه که در ایران معمولا مردم از اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اقدام به
راه اندازی کولر های منازل می کنند.

در شهرهای مختلف کشور به علت تغییرات آب و
هوایی و تفاوت های جوی نوع وسیله سرمایشی که مورد استفاده قرار می گیرد
متفاوت است، کولرهای گازی مناسب منطقه آب و هوایی گرم و مرطوب اند و کولر
های آبی برای مناطق معتدل مناسب اند. البته به طور کلی صاحبان آپارتمان های
کوچک و نقلی همواره استفاده از کولرهای آبی را ترجیح می دهند، چرا که هم
هزینه های کمتری برایشان ایجاد می کند و هم اینکه کولر گازی برای فضاهای
کوچک خیلی کارایی ندارند، بنابراین شما هنوز هم با وجود تکنولوژی بالاتری
از آن شاهد کاربرد این محصول در کشور هستید.

کولر آبی

پیشینه کولر آبی:

قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که
همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد
بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود
می‌کشد و با تشت‌های آبی که درونش تعبیه شده، هوا را خنک و سبک کرده و به
داخل خانه هدایت می‌کند.

نام‌ گذاری کولر آبی:

به دلیل استفاده از این نوع کولر در ایران بیش‌تر از هر جای دیگری در جهان، گاه این نوع کولرها با عنوان کولر ایرانی شناخته می‌شوند.

اجزای تشکیل دهنده کولر آبی:

 • کانال خروجی کولر: این کانال بین دریچه هوا و برزنت قرار داشته و
  هرچقدر بتوان از برخورد نور آفتاب با این قسمت جلوگیری نمود، سرمای به وجود
  آمده، تلفات کمتری داشته و راندمان
 • خنک‌کنندگی کولر آبی افزایش خواهد یافت. -کانال داخلی: این کانال داخل کولر قراردارد و پروانه در مقابل آن می‌باشد.
 • بدنه کولر -پارچه برزنتی:جهت جلوگیری از انتقال لرزش‌های کولر وه کانال
  خارجی الزاماً باید از برزنت استفاده شود. بدهی است این پاچه باید کاملاً
  سالم باشد.
 • ناودان‌ها: بر روی هر یک از درپوش‌های کولر مسیری جهت ورود و توزیع اب
  وجود دارد که به ناودانی معروف است. -آب پخش کن (سه راه آب)-پولی بزرگ و
  پولی کوچک: توسط دو
 • پولی و تسمه راابط بین آنها نیروی مکانیکی به وجود آمده در الکتروموتور
  به محور فن منتقل می‌شود. هم راستا بودن دو پولی بسیار فوق العاده با
  اهمیت است.
 • شناور (فلوتر): با استفاده از شناور میزان آب داخل مخزن کولر همواره
  ثابت است. اجزا الکتریکی کولر آبی -کابل رابط چهارسیم: جهت انتقال برق از
  کلید به کولر.
 • فیوز:جهت حفاظت الکتریکی کولر در برابر خطراتی چون اضافه بار.
 • جعبه ترمینال: جهت ایجاد اتصالات مطمئن و عایق از بدنه کولر. -کلید مخصوص کولر:جهت راه اندازی و کنترل موتور دو دور و واتر پمپ.
 • الکترو موتور دوسرعته: جهت به چرخش در آوردن فن در کولر آبی. که شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:
 • خازن راه انداز/خازن اصلاح ضریب قدرت/کلید گریز از مرکز/سیم پیچ راه انداز/سیم پیچ دور کند/ سیم پیچ دور تند.
 • پمپ آب کولر: به کمک واتر پمپ، آب از مجزن به سه راه آب منتقل و از آنجا به ناودان‌ها هدایت می‌شود.

کولر آبی

استاتور (قسمت ساکن موتور)

استاتور از سه قسمت اصلی تشکیل شده است :

بدنه (طوقه)

این قسمت استاتور از ورقهای فولادی ساخته
شده و توسط دستگاه درز جوش به صورت استوانه‌ای کامل در آمده است. قبل از
جوش بدنه سوراخ‌هایی توسط پرس جهت تهویه روی آن تعبیه می‌گردد. قبل از
اینکه هسته و سیم‌بندی در آن قرار گیرد، روی آن آزمایشهایی انجام می‌گیرد.
بدنه ابتدا فسفاته ، سپس لعابکاری و سرانجام رنگ می‌شود. موقعی که استاتور
روی پایه‌اش قرار می‌گیرد، حتما قسمت بیرون منفذ آن باید به سمت بالا باشد
تا در مقابل ریزش آب و غیره محافظت گردد.

هسته

هسته الکتروموتور از ورق‌های دینامو
(فولاد سیلیس‌دار) که روی آن شیارهای مخصوص و متفاوت تعبیه گردیده ، تشکیل
شده است. قطر داخلی هسته ۸٫۹ سانتیمتر و طول یا ضخامت محوری هسته برای
موتورهای ۳/۱ اسب بخار ، ۴٫۳ سانتیمتر و برای موتورهای ۲/۱ و ۴/۳ اسب بخار
۵٫۴ سانتیمتر است.

رتور

رتور نیز از ورق‌های دینامو (فولاد
سیلیس‌دار) تشکیل شده است. در روی ورقها شیارهایی تعبیه شده است که
آلومینیم مذاب درآن تزریق می‌شود. آلومینیم مذاب پره‌های خنک‌کننده دو سر
رینگ را که میله‌های روتور را اتصال کوتاه می‌کند، نگه می‌دارد. جهت سبک
شدن روتور و تهویه بهتر آن در روی هسته در قسمت مرکزی سوراخهایی تعبیه
می‌شود.

کولر آبی

کلید گریز از مرکز (صفحه اتصالات)

این کلید روی درپوش عقب الکتروموتور قرار
دارد و چهارسر توسط فیش‌ها از زیر به آن اتصال دارد. در قسمت رویی یا
بیرونی کلید ، یک سیم مخصوص دور زیاد که به فیشی با علامت HI که مخفف ‌HIGH
، سیم دور کم به فیشی که به علامت LO که مخفف LOW و سیم برق مشترک به فیش
با علامت COM که مخفف (COMON) است، متصل می‌شوند.

توربین (بادبزن)

قسمت اصلی کولر که هوای داخل اطاقک را به
داخل کانال می‌دمد، توربین یا بادبزن نامیده می‌شود. توربین از طریق یک
فلکه (پولی) بزرگ با یک تسمه به فلکه موتور متصل می‌گردد. توربین از تعدادی
پره که با شکل و زاویه خاصی حول یک استوانه قرار دارند، تشکیل شده است.

پولی یا فلکه

پولی از آلومینیم خشک تهیه شده و انتقال
قدرت از الکتروموتور به فن یا پروانه از طریق آنها انجام می‌گیرد. پولی
کوچک روی محور موتور و پولی بزرگ روی محور پروانه نصب می‌شود. طرز قرار
گرفتن آنها طوری است که هر دو آنها دقیقا روی یک صفحه فرضی قرار می‌گیرند.
در غیر این صورت باعث خوردگی تسمه می‌شوند. روی مرکز هریک از پولی‌ها یک
پیچ مغزی قرار دارد که باید توسط آچار آلن روی سطح صاف محورها تنظیم و سپس
محکم شود. در غیر اینصورت پس ازمدتی به صورت هرزگرد حرکت می‌کنند.

یاتاقان

کولر آبی

یاتاقان یا بستر قسمتی است که یک سر محور
فن در داخل آنها قرار می‌گیرد. ساختمان یاتاقان طوری است که نیروی وزن ناشی
ا زمحور و فن و اصطکاک را به بدنه منتقل می‌سازد، و چون باید حداقل اصطکاک
و ساییدگی را داشته باشد، لازم است ماهانه یک بار روغن‌کاری شوند. بهترین
یاتاقانها نوع گرافیتی و بلبرینگی هستند.

قسمت الکتریکی

استاتور :

قسمت استاتور از دو بوبین یا بالشتک تشکیل شده است، که روی هسته در داخل شیارها قرار گرفته‌اند.

روتور :

هسته روتور ، واترپمپ را از ورق‌های آهن
سیلیس‌دار تهیه و شیارهایی به منظور قرار گرفتن میله یا هادی‌ها روی روتور ،
روی آن ایجاد می‌کنند. این شیارها به منظور افزایش گشتاور واتر پمپ انتخاب
می شوند. در داخل آنها مواد مذاب تزریق می‌کنند. بطوری که یک قفسه
آلومینیومی تشکیل می‌شود.

کولر آبی

درپوش ها :

درپوش‌های انتهایی ، قسمتی از موتور را
تشکیل می‌دهند، که در مرکز آنها بوش‌های نگهدارنده محور رتور تعبیه شده
است. جنس بوش‌ها از استیل و قسمت داخلی آنها از برنز می‌باشد تا در مقابل
بارهای سنگین و سبک از استحکام کافی برخوردار باشند. روی بوشها منفذی تعبیه
گردیده که در داخل آن نمد مخصوص آغشته به روغن قرار می‌گیرد.

درپوش‌ها محل قرار گرفتن یاتاقانها و نگهداری دو سر محور موتور می‌باشند، و در نگهداری روتور نقش مهمی ایفا می‌کنند.

قسمت مکانیکی

کولر آبی

واتر پمپ(پمپ آب) :

قسمتی از مجموعه موتور کولر که به شکل
پره‌های منظم در قسمت انتهایی (پایینی) محور قرار دارد، واتر پمپ نامیده
می‌شود، و عمل پمپاژ آب را به بدنه کولر انجام می‌دهد. قسمتهای مختلف پمپ
عبارتند از :

پایه اصلی پمپ که در داخل آب قرار می‌گیرد.
پروانه چهار یا سه پره که نقش توربین را داشته و آب را پمپاژ می‌کند.
کفی یا پایه پمپ که در زیر پایه نصب می‌گردد و نقش آب‌بندی پمپ را دارد.
چپقی پایه پمپ ، محل قرار گرفتن شیلنگ ، که آب را به سه راهی منتقل می‌کند.
کلاهک پمپ ، قسمت فوقانی الکتروپمپ ، که به صورت چتری بالای الکتروپمپ قرار می‌گیرد تا از ورود آب به داخل آن جلوگیری کند.

بدنه کولر (اطاقک هوا)
اطاقک هوا از یک مکعب تشکیل شده است که دارای کف سقف و یک بدنه ثابت
می‌باشد. سه دیوار دیگری که پوشال‌ها در آن جای داده می‌شوند. معمولا متحرک
هستند، و می‌توان آنها را از اطاقک جدا ساخت. در مواقع تعویض پوشال‌ها و
یا سرویس کولر این کار ضروری است. قسمت دیوار ثابت از طریق یک دریچه
لبه‌دار با یک قطعه برزنت به کانال اصلی متصل می‌گردد. بدین ترتیب از
انتقال ضربه و لرزش کولر به کانال جلوگیری می‌شود.

کولر آبی

شناور (فلوتر)
شناور وسیله‌ای است که برای تنظیم مقدار و ارتفاع آب داخل مخزن کولر یا هر
مخزن دیگری بکار می‌رود، و از سرریز شدن آب جلوگیری می‌کند. این دستگاه که
قابل تنظیم نیز هست، از یک شیر فشاری که توسط یک بازو به یک کره پلاستیکی
توخالی متصل است تشکیل می‌شود.

جعبه اتصال الکتریکی
جعبه اتصال که از مواد عایق ساخته شده است، به بدنه ثابت کولر در داخل آن
متصل می‌باشد. طوری که روی آن سرپیچ‌های اتصال ، همراه با حروف و در بعضی
موارد با نقشه اتصال دیده می‌شود. این جعبه دارای یک درپوش محافظ است.

خازن راه‌انداز موتور کولر
این خازن (که با سیم پیچ راه‌انداز موتور بطور سری قرار گرفته است) هنگام
راه اندازی موتور در مدار قرار می‌گیرد، و با ایجاد اختلاف کار بین جریان
ولتاژ باعث حرکت موتور شده و سپس توسط کلید گریز از مرکز از مدار موتور
خارج می‌شود. پس از خاموش شدن کولر مجددا کلید گریز از مرکز خازن را برای
استارت بعدی در مسیر جریان از می‌دهد.

کولر آبی

ساختمان موتور کولر آبی:

این نوع موتورها از نوع قفسی (قفس سنجابی)
با راه انداز خازنی یا مقاومتی دو دور می‌باشند، که در قدرتهای مختلف ۰٫۲۵
، ۰٫۵ و ۰٫۷۵ اسب بخار و بالاتر نسبت به حجم هوادهی کولر انتخاب می‌شوند.
این نوع موتورها به دلیل نداشتن کلکتور (روتور سیم پیچی شده) با صدای بسیار
کم ‌، حجم ، قیمت کمتر و عمر طولانی‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. موتور
کولر دارای دو دور حدود ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ دور در دقیقه است، که به نام دور کند و
دور تند معروف است. ساختمان این موتورها بر اساس سه مشخصه سیم پیچ که راه
انداز دورکند و دورتند هستند، ساخته می‌شوند.

در روی بدنه موتور کولر
قسمت الکتریکی کلید گریز از مرکز وجود دارد که سرهای خروجی سیم پیچ‌ها و
کابل ورودی برق به آن متصل می‌شود. روی قسمت کائوچویی این کلید لغات (COM)
مشترک (HI) تند (LO) کند دیده می‌شود. جریانی که موتور در دورهای تند و کند
می‌کشد، حدود یک اسب بخار و (۴٫۲ آمپر) است. برای کولرهای با حجم هوا دهی
زیاد از موتورهای سه فاز با یک دور (۱۵۰۰ دور در دقیقه) استفاده می‌شود.
ساختمان کولر آبی از بخشهای مختلفی تشکیل شده‌اند که آنها را بررسی
می‌کنیم.

کولر آبی

 محاسن و معایب کولر آبی:

کولر های آبی با وجود مزایای فراوانی چون
قیمت مناسب دستگاه و هزینه انرژی مصرفی، بازده سرمایش بالا و مصرف پایین
انرژی، معایبی هم دارند، در واقع در صورت سرویس نکردن به موقع دستگاه دچار
اشکالاتی از قبیل؛ گرفتگی پوشال و پمپ یا زنگ زدگی اجزای داخلی کولر می
شوند، یکی دیگر از محدودیت های کولرهای آبی محدود بودن انتخاب درجه سرما
است.

کولرهای آبی بر اساس میزان مصرف انرژیشان
یا در واقع میزان قدرت موتور دستگاه تقسیم بندی می شوند و اندازه آنها نیز
بر این اساس تغییر می کند.

برندهای بسیار زیادی در حال حاضر در بازار
کولر های آبی وجود دارد که اکثر آنها نیز ایرانی هستند و مرغوبیت کافی نیز
دارند، از جمله می توان به سپهر الکتریک، آبسال، خزر، برفاب، انرژی و …
اشاره کرد.

کولر آبی

 طرز کار کولر آبی:

آب توسط الکتروپمپ از تشتک به ناودانهای
در بالای پوشالها هدایت می‌شود و سپس بر روی پوشالها می‌ریزد و آنها را خیس
نگه می‌دارد. با کار الکترو فن هوا از روی پوشالهای مرطوب عبور کرده به
طرف کانال و یا داخل سالن هدایت می‌شود عبور هوا از روی پوشالهای مرطوب
موجب تبخیر آب پوشالها شده و آب برای تبخیر شدن گرمای هوا را جذب می‌کند و
در نتیجه موجب خنک شدن هوا می‌شود هوای خنک با رطوبت حدود ۹۰ درصد وارد
سالن می‌گردد این کولر در نقاطی که دارای آب و هوای خشک هستند با بازده خوب
کار می‌کنند. در نقاط مرطوب و کنار دریا کارایی ندارند.

کولر آبی

ظرفیت کولر آبی:

کولرهای آبی را در اندازه‌های مختلف تا
ظرفیت ۱۳۰۰۰ می‌سازند و آنها را بر اساس ظرفیت می‌شناسند عبارت کولر ۴۵۰۰
به معنی این است که ظرفیت هوادهی کولر ۴۵۰۰ فوت مکعب در دقیقه‌است.

کلید هوشمند کولر آبی چیست؟!

کلید هوشمند برای کولر های آبی مزایای
بسیاری دارد، شما می توانید به وسیله این وسیله دمای مناسب برای محیط تعریف
کنید، می توان دمای محیط را توسط دماسنج چک کنید، این کلید با کنترل میزان
آب مصرفی کولر از هدر رفتن بی رویه آب جلوگیری می کند، مصرف انرژی
الکتریکی را به وسیله تنظیم تایمر کاهش می یابد، همچنین عمر قطعات
الکترونیکی مانند، الکتروموتور و پمپ آب آن زیاد می شود، چرا که در برابر
قطع و وصل شدن برق هنگام قطعی ناگهانی برق مقاومت دستگاه را افزایش می دهد و
در نهایت اینکه از خشک شدن پوشال ها جلوگیری کرده و دیرتر خراب می شوند.

کولر آبی

بد نیست بدانید که کلید هوشمند کولر آبی
به شما امکان کنترل از راه دور به وسیله ریموت را هم می دهد. اگر کولر شما
کلید هوشمند نداشته باشد هم می توانید با هزینه بسیار کمی آن را تهیه و نصب
کنید، توجه داشته باشید که بسیاری از محصولات موجود در بازار دارای
ترموستات هستند، اما این ترموستات برای کولر گازی مناسب است و اگر شما در
مکانی که کولر آبی روشن باشد دماسنجی نصب کنید خواهید دید که با وجو اینکه
دما را بالا نشان می دهد، هوا سرد است.

عیب یابی و تعمیر کولر آبی:

عیب۱- با زدن کلید ها ،الکتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند.

علت۱- فیوز قطع است ویا خراب شده.

رفع عیب۱- ورود و خروج فاز به فیوز را
بتوسط فاز متر بررسی نمایید.اگر به فیوز فاز می رسد امابا حرکت اهرم آن فاز
خارج نمی شود ،فیوز خراب شده است آن را با فیوزی هم آمپر خودش تعویض
نمایید.

کولر آبی

عیب۲- با زدن کلید ها الکتروموتور وپمپ آب روشن نمی شود.

علت۲- در فاز یا نول اصلی (سیم رابط ) مشکلی بوجود آمده.

رفع عیب۲- اگر در مبدأ درون کلید برق وجود
دارد ،فیوز هم سالم است اما به ترمینال کولر برق ۲۲۰ ولت نمی رسد،بطور قطع
سیم (کابل) رابط دچار اشکال شده است.آن را تعویض نمایید.

عیب ۳- موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت ۳- در کف تشتک آبی وجود ندارد.

رفع عیب۳- عدم وجود آب یا کافی نبودن آن
می تواند به سوراخ شدن تشتک کولر – نشتنمودن آب از شیر اطمینان- تنظیم
نبودن فلوتر (شناور) مربوط باشد.

عیب۴- موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت۴- واتر پمپ عمل نمی کند یا شلینگ رابط پاره شده.

رفع عیب۴- به کنار کولر بروید وبه پوشال
ها دقت نمایید. اگر صدای ریزش آب به گوش نرسید وهمچنین قطرات آب جاری روی
پوشال ها رؤیت نشد،مطمئن باشید در سیستم پمپاژ آب مشکلی بوجود آمده. این
عیب می تواند به خود واتر پمپ ویا پارگی شلینگ مربوط باشد.دریچه ها را باز
نمایید تا مورد معیوب را دقیقا” شناسایی کنید. خرابی واتر پمپ می تواند به
هر زگرد شدن پروانه ویا نیم سوز شدن موتور مربوط باشد البته گاها”دیده می
شود که واتر پمپ کاملا” سالم است اما در سیستم برق رسانی به آن مشکل بوجود
آمده قبل از آن که واتر پمپ را سوخته تلقی کنید، سیم های رابطش را جدا
نموده وبتوسط دو سیم دیگر به آن برق ۲۲۰ ولت برسانید.اگر عمل نکرد وپروانه
هم گریپاژ نیست پس واتر پمپ سوخته است در صورت پاره شدن شلینگ نیز آن را
تعویض نمایید.

کولر آبی

عیب۵- موتورکار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت۵- سوراخ ناودان ها مسدود شده .

رفع عیب۵- دریچه ها را از کولر جدا نموده
ودر صورت امکان پوشال ها را نیز جدا نمایید سپس سوراخ های موجود روی ناودان
ها را با جوهر نمک وبرس بشوئیدتا جرم روی حفره ها کاملا” پاک شود. سپس
ناودان ها را با آب کافی بشوئید تا بوی جوهر نمک کاملا” رفع گردد، سپس
پوشال ها وشبکه های توری را ببندید و مطمئن باشید به تهویه مناسبی دست
خواهید یافت.

عیب۶- واتر پمپ والکتروموتور دو دور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر ، کیفیت چندانی ندارد.

علت ۶- تسمه تنظیم نیست.

رفع عیب۶- برای تنظیم تسمه باید پیچ های
پایه الکتروموتور را شل کرد وپایه را طوری جابجا کرد که تسمه نه شل باشد که
روی پولی ها کمانه کند ونه آنقدر سفت باشد که محور را تحت تنش قرار داده
بوش ویا تاقان ها را خراب کند ویا سبب سوختگی موتور گردد. بهترین حالت
رگلاژ تسمه آن است که اگر تسمه را نزدیک پولی کوچک توسط دو انگشت به هم
نزدیک کنیم به اندازه یک بند انگشت با هم فاصله داشته باشند.یا اینکه اگر
موتور را خاموش نمودیم سریع فن توقف نکند بلکه حدود ۵ الی ۶ دور بزند سپس
بایستد.برای تعویض تسمه ضخامت وطول تسمه را باید جزء مشخصات آن در نظر
داشته باشید.

عیب۷- واتر پمپ والکتروموتور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر کیفیت چندانی ندارد.

علت۷- پارچه برزنتی لرزه گیر پاره است.

رفع عیب۷- پارچه برزنتی را بر رسی نمایید واگر در آن پارگی مشاهده وقابل تعمیر نیست،آن را تعویض نمایید.

عیب۸- واترپمپ و الکتروموتور کار می کنند اماخنک کنندگی کولر کم است.

علت۸- موتور فن نیم سوز است.

رفع عیب۸- بتوسط یک آمپر متر ،جریان موتور
فن را اندازه گیری نموده وبا جریان ثبت شده بر روی آن مطابقت دهید.اگر
جریان اندازه گیری شده چند برابر جریان نامی موتور بوده وبدنه استاتور سریع
داغ می شود موتور نیم سوز است.

عیب۹- واتر پمپ والکتروموتور درحال کارند اماکیفیت خنک کنندگی کم است.

علت۹- مقدار پوشال ها کم است وهوا آزادانه وارد کولر می شود.

رفع عیب۹- اگر پوشال ها را تعویض نموده
اید ،در جاگذاری پوشال های جدید دقت به عمل نیامده سعی شود جاگذاری پوشال
ها یکدست باشد وپوشال ها همه ی سطح در پوش ها را اشغال نماید زیرا اگر
قسمتی بدون پوشال باشد هوای گرم خارج کولر از آن قسمت مکیده شده وبه محیط
ساختمان راه یافته وتهویه هوا را مختل می سازد.

کولر آبی

عیب۱۰-موتور فن کار نمی کند (واتر پمپ کار می کند.).

علت۱۰- به موتور فن برق نمی رسد.

رفع عیب۱۰- ممکن است فاز مربوط به موتور
در کلید مخصوص کولر قطع شده ویا موردی مشابه در مورد نول صورت گرفته
باشد.اگر مشکل از پارگی ویا قطع شدگی فاز یا نول است ،نقطه پاره شده را
ترمیم نمایید.

عیب۱۱- موتور فن کار نمی کند.

علت۱۱- بازدن کلید بین کنتاکت های HI وCOM (روی تخته فیبری موتور) برق ۲۲۰ ولت وجود دارد اما راه نمی افتد.

رفع عیب۱۱- به عیب یابی موتور های آسنکرون مراجعه کنید.

عیب۱۲- موتور صدای هوم می دهد.اما براه نمی افتد.

رفع عیب۱۲- برای اطلاع بیشتر به عیب یابی
موتور ها مراجعه نمایید. اما بطور مختصر متوان گفت :سیم پیچ راه انداز
سوخته است -سیم بندی راه انداز به کلید گریز از مرکز وصل نشده است- پس از
خاموش کردن کولر کلید گریز از مرکز به حالت عادی خود باز نگشته است- تسمه
بیش از حد سفت شده است-پولی ها در یک امتداد نیستند-سیم بندی دور تند نیم
سوز شده است- اگر موتورفن ۴/۳ اسب است،احتمال دارد خازن راه انداز آن سوخته
باشد.

عیب۱۳- فقط یکی از دور های موتور فن کار می کند.

علت۱۳- سیم مربوط به دور دوم از صفحه کلید موتور قطع شده.

رفع عیب۱۳- ابتدا برق کولر را قطع
نمایید.سپس سیم های متصله به موتور را از آن جدا نموده وبا اهم متر هر سیم
پیچ به کلید موتور را بر رسی نمایید.به احتمال زیاد یکی از سر سیم های HI
ویا LOW از صفحه کائوچویی جدا شده است که می بایست سیم مربوطه را لحیم
نمایید.اگر پارگی در درون استاتور باشد،کار قدری مشکل می شود وبهتر است در
صورت عدم تخصص کافی به سیم پیچ های استاتور دست نزنید واز تعمیر کار مجرب
کمک بگیرید.

عیب۱۴- فقط یکی از دور های موتور فن کار می کند.

علت ۱۴- یکی از سر سیم های رابط بین کلید تبدیل وپایه های LOW ویا HI در مسیر قطع شده است.

رفع عیب۱۴- برای آن که مطمئن شویم سیم های
رابط بین تبدیل وموتور سالم اند بهتر است دو خروجی را داخل کلید تبدیل به
یکدیگر متصل نموده ودو سیم متصل به پایه های LOW و HI رااز اتصالات تخته
کلید موتور جدا نموده واهم متر را به آن ها متصل می کنیم .اگر دو سیم رابط
سالم بوده ودر مسیر دچار پارگی نشده باشند عقربه منحرف شده ومقداری اهم که
در واقع اهم سیم های رابط است را نشان می دهد.واگر عقربه منحرف نشده ،سیم
ها دچار پارگی شده اند وچون کابل چهار سیمه است باید کابل اصلی تعویض شود.

عیب۱۵- فقط یکی از دور های موتور کار می کند.

علت ۱۵- کلید گریز از مرکز عمل نمی کند.

رفع عیب۱۵- در موتور کولر همیشه در لحظه
اول سیم پیچ های استارت ودور تند در مدارند وبه محض رسیدن سرعت موتور به ۷۵
درصد سرعت نامی کلید عمل نموده واستارت را از مدار خارج می کند وبا خارج
شدن استارت دور تند در مدار مانده و موتور سرعت می گیرد.سپس می توان با
تغییر دادن وضعیت تبدیل از دور کند موتور استفاده نمود واگر کلید گریز از
مرکز عمل نکند وسیم پیچ کمکی در مدار باقی بماند، موتور سرعت چندانی نداشته
وضمن بگوش رسیدن صدای خشن از موتور ،داغ هم می شود. مشکل کلید گریز از
مرکز معمولا”شکستن صفحه فیبری ویا اکسید شدن فنر ها است که می بایست روتور
را از استاتور جدا نموده وپس از سرویس محرک کلید ، یقینا” موتور به کار
نرمال خود ادامه می دهد.

عیب۱۶- فقط یکی از دور های موتور کار می کند.

علت ۱۶ – کلید تبدیل خراب است.

رفع عیب ۱۶- به علت بالا بودن جریان مصرفی
در کولر گاها”کنتاکت ها درون کلید تبدیل به یکدیگر جوش می خورند.قاب کلید
تبدیل را باز نموده ،وبا اهم متر (در حالی که فیوز اصلی کولر قطع است ) از
حرکت اهرم کلید بین کنتاکت مشترک با دو خروجی اطمینان حاصل کنید.اگر در
کنتاکت ها جوش خوردگی دیده شود،آن ها را از یکدیگر جدا نموده وپس از سمباده
کشی کلید را مجددا” در مدار قرار می دهیم.اگر همچنان عملکرد مثبتی نداشت
آن را تعویض می کنیم.

عیب۱۷- با روشن نمودن کولر ،موتور براه نمی افتد اما اگر پولی با دست چرخانده شود موتور بکار خواهد افتاد.

رفع عیب۱۷- از آن جا که این عیب مشابه عیب۱۲ است به رفع عیب ۱۲ مراجعه نمایید.

عیب۱۸- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۱۸- پولی ها یا یکی از پولی ها شل شده است.

رفع عیب۱۸- در پوش سمت پولی ها را از بدنه
جدا نموده واتصال آن ها به محور را کنترل نمایید.در صورت لزوم ،پولی ها را
محکم بر روی محور فن ببندید.

عیب۱۹- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۱۹- یاتاقان ها گشاد شده اند.

رفع عیب۱۹- در پوش های دوطرف فن را باز
نموده ومحور را بصورت شعاعی (عمودی) حرکت دهید اگر محور حرکت عمودی داشت
،نیاز است بوش ها را تعویض نمایید.البته در بعضی موارد یاتاقان ها (بوش ها)
سالم اند اما به سبب شل شدن بست یاتاقان این عیب بروز می کند.

عیب۲۰- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۲۰- محور فن تاب بر داشته است.

رفع عیب۲۰- اگر محور فن تاب داشته باشد،در
حال گردش لنگر انداخته وعلاوه بر تولید صدای زیاد،سبب خرابی یاتاقان نیز
می گردد. رفع این عیب نیاز به تجربه ومهارت خاصی دارد واز جمله مهارت های
تراشکاران محسوب می شود.

عیب۲۱-صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۲۱- صدا از موتور فن است.

رفع عیب۲۱- صدای خشن موتور فن می تواند از
در گیر شدن پروانه خنک کننده با در پوش به سبب خرابی یا تا قان وتاب داشتن
محور فن ناشی گردد. موارد فوق را بررسی نمایید وقطعه معیوب را شناسایی
وعیب را بر طرف نمایید.

عیب۲۲- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۲۲- تسمه خراب است.

رفع عیب۲۲- خراش های روی تسمه موجب صدای
خشن کولر در حال کار می شود. اگر تسمه معیوب است با ارائه آن به فروشگاه
قطعات کولر، تسمه ای با سایز خودش را تهیه نمایید.

عیب۲۳- موتور فن مرتبا” خاموش وبصورت خودکار روشن میشود.

رفع عیب۲۳- روشن وخاموش شدن مرتب موتور
نشانگر وجود اورلود سر راه سیم مشترک موتور ویا داخل آن (موتور ) میباشد.در
بعضی از لوازم الکتریکی مثل چرخ گوشت ها جهت حفاظت موتور در برابر جریان
اضافه بار ویا اتصال کوتاه در داخل موتور از محافظ استفاده می شود . این
محافظ گاها”فیوز شیشه ای است که جریان نامی آن متناسب با جریان دستگاه
انتخاب می گردد ودر موارد دیگر از اورلود بعنوان محافظ استفاده می شود. با
عبور جریان بیش از حد از وسیله وبوجود آمدن گرمای زیاد اورلود بطور خودکار
عمل کرده وجریان را قطع می کند وبا سرد شدن مجدد وسیله (موتور ) جریان بر
قرار وموتور به حرکت در می آید .

عوامل تحریک کننده اورلود در کولر
عبارتنداز: نیم سوز بودن موتور- خارج نشدن سیم پیچ استارت از مدار (عمل
نکردن کلید گریز از مرکز )-سفت بودن تسمه – گریپاژ بودن یاتاقان ها -بسته
بودن دریچه هوای کولر ودر نتیجه آن تراکم هوای داخل که گردش فن را مشکل می
سازد-در یک امتداد نبودن پولی ها . کلیه موارد مذکور می بایست مورد به مورد
بر رسی گردد تا مشکل اصلی شناسایی وعیب بر طرف شود.

عیب۲۴- آب کولر سر ریز می شود.

رفع عیب۲۴- این مشکل می تواند به تنظیم
نبودن فلوتر مربوط باشد. همچنین سوراخ شدن گوی پلاستیکی شناور سبب می شود
گوی پر از آب شود وبه ته آب تشتک رود ، در نتیجه آب بیش از حد وارد کولر
شده وسر ریز می کند در این صورت می بایست شناور تعویض شود. کولر آبی

عیب۲۵- هنگام کار کولر قطرات ریز آب وارد محیط می شود.

رفع عیب۲۵- شلینگ پاره شده و آب بداخل پره های تور بین پاشیده می شود.آب از طریق پوشال وتسمه بداخل فن ریخته می شود. کولر آبی

چگونه یک کولر آبی را سرویس کنیم؟!

مطالب ذیل ماحصل تجربیات ۲۰ ساله‌ی سرویس انواع کولرهای آبی است.

سیستم کولر آبی از سه ورودی برق، آب و هوا
تشکیل شده است و فقط یک خروجی هوای مرطوب و خنک دارد. کابل برق ورودی
کولر، یک کابل چهار رشته‌ای است که هر یک از چهار رشته به ترتیب مربوط به
نل، پمپ آب، دور کند و دور تند می‌باشد. آب ورودی به کولر معمولاً از طریق
یک شلنگ ۵ میلی‌متری تغذیه می‌شود که مستقیماً به یک شناور متصل می‌گردد. کولر آبی
هوا نیز از طریق دریچه‌های کولر که توسط پوشال پوشانده‌ شده‌اند وارد کولر
می‌شود. کولر آبی

فرایندها و تجهیزات

کولر آبی از دو بخش گردش آب و گردش هوا
تشکیل یافته است که این دو گردش توسط دو موتور جداگانه انجام می‌شود. سیستم
گردش آب کولر توسط پمپ آب و سیستم گردش هوا به وسیله‌ی موتور اصلی کولر
صورت می‌پذیرد. کولر آبی

قطعات و تجهیزات کولر آبی به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

 • الکتریکی: شامل کلید سه دکمه‌ای قطع و وصل، پمپ آب و موتور کولر
 • مکانیکی: شامل توربین هوا و تسمه، شناور
 • ثابت: دریچه‌ها، بدنه، اتصالات شبکه‌ی آبرسانی و شیر تخلیه

سرویس کولر آبی

قبل از هر چیز لازم است از خاموش بودن
کولر و عدم اتصال جریان برق اصلی (فاز) به کولر مطمئن شوید. کولر آبی

اگرکولر دارای
فیوز جداگانه است آن را قطع کنید در غیر این صورت با پشت دست به بدنه کولر
بزنید تا از برق نداشتن آن مطمئن شوید. کولر آبی

سپس از کسی که داخل منزل و پای کلید
قطع و وصل ایستاده است ابتدا بخواهید کولر را یکبار قطع و وصل کند تا
مطمئن شوید در حال سرویس کولر خودتان هستید نه کولر همسایه.

پس از اطمینان
از مراحل قبل ابتدا می‌بایست دریچه‌های خروجی باد کولر را در اتاق‌ها و
سالن‌های منزل باز کنید تا در صورت شروع به کار کولر به موتور آن فشار وارد
نشود. کولر آبی

بعد از اینها می‌بایست دریچه‌های خود کولر را باز کنید و در صورتی
که پوشال آن کهنه شده است آن را تعویض کنید یا در غیر این صورت آنها را با
آب بشویید تا خاک‌های آن وارد فضای کولر نشود.

برای تهیه پوشال جدید حتماً
پوشال هم‌سایز با ظرفیت کولر بگیرید. کولر آبی

مثلاً اگر پوشال کولر ۴۵۰۰ را بر روی

کولر ۳۵۰۰ ببندید، تراکم بالای پوشال‌های بزرگتر از سایز، موجب اختلال در
سیستم گردش هوای کولرمی‌شود و هوا به درستی به کولر نمی‌رسد. کولر آبی

کولر آبی

برای زدودن رسوب داخل کولر می‌توانید از
مواد سفید کننده یا جوهر نمک استفاده کنید. برای این کار ابتدا شیر تخلیه
کف کولر را باز کنید تا آبهای کهنه و قدیمی تخلیه شود و سپس مواد سفید
کننده و رسوب‌زدا را در آن بریزید و پس از چند دقیقه با آب بشویید. کولر آبی

در حالی که آب کولر تخلیه شده است، از کسی
که پای دکمه‌ی قطع و وصل کولر ایستاده است بخواهید به ترتیب و یکی یکی
دکمه‌ها را بزند تا از سلامت پمپ آب و موتور کولر اطمینان حاصل نمایید. کولر آبی
معمولاً قطعات الکتریکی نیازمند سرویس نیست و قابل تعمیر هم نیست یا ارزش
تعمیر ندارد و در صورت از کار افتادن بهتر است تعویض شود. کولر آبی

کولر آبی

برای سرویس کولر آبی قطعات مکانیکی
می‌بایست کنترل و بازدید شود. محل اتصال محور توربین هوا به بولبیرینگ‌ها
لازم است روغن‌کاری گردد. کولر آبی

تسمه‌ی گرداننده‌ی توربین می‌بایست در یک وضعیت
تعادلی باشد. یعنی نه خیلی سفت و محکم باشد که به موتور فشار وارد کند و نه
چندان شل باشد که موتور دچار گیرپاژ شود. در صورتی که تسمه از حالت نرمال
خود خارج شده و از اطراف آن نخ بیرون زده، لازم است آن را تعویض کنید.

کولر آبی

شناورهای قدیمی موجود در بازار یا به صورت دو قطعه پلاستیک زانویی شکل
بودند که با یک پیچ تنظیم به هم متصل شده بودند و در انتهای آن یک حباب
پلاستیکی قرار داشت و یا به صورت یک میله‌ی فلزی متصل به یک حباب پلاستیکی
بودند.

شرکت آبسال اخیراً شناوری را به بازار معرفی کرده است که مشکلات
شناورهای قدیمی راندارد و بر روی خود حباب پلاستیکی از عدد ۱ تا ۸ مدرج شده
و می‌توان اندازه‌ی آب داخل کولر را با گرداندن حباب به خوبی تنظیم کرد.

الان نوبت آن است که فلکه‌ی آب کولر را
باز کنید تا از سلامت شناور کولر اطمینان حاصل کنید. با دست و به آرامی
شناور را بالا بیاورید و ببینید که عمل قطع آب صورت می‌پذیرد یا خیر. کولر آبی

کولر آبی

اگر
آب به درستی وارد کولر نمی‌شود یا عمل قطع به طور کامل انجام نمی‌شود شناور
می‌بایست تعویض گردد. کولر آبی

پس از کنترل شناور نوبت به بستن مجدد شیر
تخلیه و آبگیری کولر است. حتماً پس از بستن شیر تخلیه از زیر کولرآن را
کنترل کنید که چکه نداشته باشد. کولر آبی

اگر شناور درست تنظیم شده باشد سطح آب
می‌بایست یک سانتی‌متر پایین تر از حداکثر ارتفاع شیر تخلیه متوقف شود، در
غیر این صورت باید شناور را درست تنظیم کنید. کولر آبی

ضمناً دقت کنید که سطح کولر
نسبت به زمین باید تراز باشد. یعنی کولر به گونه‌ای واقع شده باشد که آب در
یک طرف آن جمع نشود. کولر آبی

کولر آبی

پس از آبگیری کولر پمپ را روشن کنید تا از
صحت سیستم گردش آب کولر اطمینان حاصل کنید. توری دور پمپ رالازم است قبل
از روشن کردن تمیز کرده باشید و کف پمپ آب با کف کولر حداقل یک سانتی‌متر
فاصله داشته باشد.

پس از روشن شدن پمپ آب اتصالات را به دقت کنترل کنید که
از جایی چکه نداشته باشد، زیرا یکی از مهم‌ترین دلایل سوختن موتور کولر و
پمپ آب، چکیدن آب بر روی بدنه‌ی موتورهای الکتریکی است. کولر آبی

حالا دو دریچه‌ی کناری کولر را ببندید و
پمپ آب را به اضافه‌ی موتور کولر روشن کنید تا یک بار عملیات کامل داخل
کولر را ببینید. گاهی اوقات آبی که از بالا روی پوشال‌ها می‌ریزد، به جای
آن که از پایین تخلیه شود از وسط پوشال منحرف شده و بر روی توربین هوا یا
پمپ آب می‌پاشد که عملیات کولر را مختل خواهد کرد. در صورتی که مشکلی
مشاهده نشد و صدای کارکردن قطعات و موتور طبیعی بود، آخرین دریچه را نیز
ببندید. قبل از بستن آخرین دریچه مطمئن شوید که درب جعبه تقسیم برق داخل
کولر به درستی بسته شده است. کولر آبی

سایر نکات

دقت داشته باشید، کولر آبی برای عملکرد
خوب نیاز به فضای کافی در اطراف خود دارد. گاهی اوقات در آپارتمان‌ها
کولر‌های آبی را چنان به طور متراکم کنار هم می‌چینند که هوای کافی به کولر
نمی‌رسد. در این مواقع با افزدون یک زانویی بر سر کانال کولر می‌توان محل
آن را اندکی تغییر دهید. برزنت اتصال دهانه‌ی کولر به کانال کولر راکنترل
کنید تا هوا از کنار آن نشت نکند یا پاره نشده باشد. همچنین شلنگ انتقال آب
و فلکه‌ی آب را نیز چک کنید تا نشتی یا چکه نداشته باشد. ایجاد سایه‌بان
برای کولر به گونه‌ای که از تابش مستقیم آفتاب به دور باشد به کارایی آن
بسیار کمک خواهد کرد. چهار پایه‌ی کولر را مستقیماً روی سطح آسفالت یا
ایزوگام قرار ندهید و زیر پایه‌های آن سنگ بگذارید تا در سطح آسفالت فرو
نرود. کولر آبی

سیستم کولرهای سلولزی نیز دقیقاً شبیه
کولرهای آبی است با این تفاوت که به جای پوشال از پدهای سلولزی بهره برده و
در صرفه‌جویی مصرف آب و انرژی بهینه‌تر است. در عین حال از قیمت بالاتری
نسبت به کولرهای آبیبرخوردار هستند. کولر آبی

توصیه هایی برای استفاده از کولر آبی:

دقت کنید هنگام خرید دستگاهی که انتخاب می
کنید دارای علامت استاندارد و برچسب انرژی باشد و با توجه به برچسب انرژی
بالاترین کارایی را داشته باشد. کولر آبی

یک کولر مناسب کولری است که کانال کشی آن
مسیر طولانی نداشته باشد و حتی الامکان کوتاه ترین مسیر برای کانال کشی
انتخاب شود، اگر کانال های شما خارج از ساختمان باشد، حتما حواستان باشد به
وسیله عایق کاری با پشم شیشه یا عایق های دیگر از گرم شدن کانال ها و هدر
رفتن سرما در اثر تابش مستقیم نور خورشید بر آنها جلوگیری شود که گاهی نصب
یک سایبان ساده بر روی کولر و کانال هم موثر است. کولر آبی

کولر آبی

محیط پوشال های کولر از لحاظ رشد باکتری و
قارچ بسیار مستعد است، هم از نظر دما و هم مواد غذایی و رطوبت به اندازه
کافی شرایط برای رشد قارچ ها مهیا است، که این باکتری ها می توانند بیماری
های تنفسی در افراد خانه ایجاد کنند. کولر آبی

همچنین تجزیه پوشال ها سبب آزاد شدن مواد و
گازهایی می شود که علاوه بر انتشار بوی بد برای سلامتی نیز مضر است. به آب
مخزن کولر، محلول ضدعفونی کننده سانوسیل اضافه کنید و قبل از هر بار
استفاده از کولر به مدت ۱۵ دقیقه پمپ را به تنهایی روشن کنید تا پوشال ها
کاملا خیس شود. کولر آبی

کولر آبی

بدنه فلزی کولر و اجزای الکتریکی آن در
کنار آبی که درون کولر در جریان است می تواند خطر برق گرفتگی را برای شما
در پی داشته باشد، بنابراین حتما کار تعمیر و راه اندازی آن را به افراد
ماهر در این زمینه بسپارید. کولر آبی

یادتان باشد با توجه به منطقه آب و هوایی
محل سکونتتان کولر انتخاب کنید، ضمن اینکه کولر بزرگ تر هرگز به معنای رفاه
و خنکی بیشتر نیست، بلکه تنها مصرف برق بیشتری در پی دارد. کولر آبی

توصیه برای خرید کولر آبی

اگر قصد خرید کولر آبی دارید، بهترین
گزینه‌ی موجود در بازار کولر آبی آبسال است. در طراحی کولر آبسال نکات
ظریفی رعایت شده است که بازدهی کولر آبسال را نسبت به سایر شرکت‌های موجود
به طرز چشمگیری بالا برده است. دریچه‌ی برخی کولرها نظیر آزمایش پس از چند
بار باز و بسته شدن به درستی روی بدنه سوار نمی‌شود و شکاف موجود باعث هدر
رفتن هوای خنک کولر و کاهش بازدهی آن می‌شود. کولر آبی

چند باور غلط درباره کولر های آبی:

” کولرتان نیم سوز شده “

اصطلاحی بنام نیم سوز شدن وجود ندارد.
یعنی کولر یا سالم است یا سوخته. اصطلاح نیم سوز شدن از آنجا می آید که
کولر ظاهرا بی دردسر کار می کند اما از آن بوی سوختگی می آید. در چنین
حالتی باید به فکر تعویض یا تعمیر پمپ آب و یا دینام کولر باشید. کولر آبی

” هر چی آبش بیشتر باشه بادش خنک تر می زنه “

میزان آب داخل کولر هم حد استانداردی دارد. آب باید به اندازه ۳ انگشت از لبه کفی کولر پایین تر باشد.

” کولر بدون آب کار کنه دینام می سوزه “

خیلی ها معتقدند اگر کولرشان بدون پمپ آب
کار کند، دینام یا همان موتور کولر می سوزد. در صورتی که عملکرد این دو
وسیله برقی کولر ارتباط مستقیمی به هم ندارد.

” روغن کاری لازم نیست “

تعریف سرویس کولر در ذهن بعضی ها تنها در
مرحله شستشوی آن خلاصه می شود اما روغن کاری جزو ملزومات همه ساله این
وسیله پر استفاده است. اگر می خواهید عمر کولرتان بالا برود، در طول
تابستان حداقل ۳ بار کولرتان را با روغن مناسب روان کنید.

نکات بهداشتی:

کولرهای آبی می‌توانند با دور تند
ریزگردها را وارد اتاق کنند. بازبودن قسمتی از هواگیر کولر باعث وارد شدن
ریزگردها به محوطه کولر و ورود به ساختمان می‌شود و باید پس از هر بار
افزایش غلظت ریزگردها در هوا، پوشال‌های کولر شستشو و آب محفظه آن تخلیه
شود. برای جلوگیری از ورود ریزگردها و هوای گرم از طریق کولرهای آبی باید
قسمت‌های هواگیر کولر کاملاً به وسیله پوشال گرفته شده و مقدار کافی آب
داشته باشند.

لوله بازکنی تهران

تخلیه چاه تهران

لوله بازکنی در تهران

تخلیه چاه در تهران

لوله بازکن تهران

کولر آبی

لوله بازکنی فرمانیه تهران

لوله بازکنی ظرفشویی

لوله بازکنی ظرفشویی را بیاموزید.

لوله بازکنی ظرفشویی

لوله بازکنی ظرفشویی

لوله بازکنی ظرفشویی

رفع گرفتگی چاه دستشویی و ظرفشویی و لوله بازکنی

دستشویی یا ظرفشویی محل هایی هستند که در یک خانه بیشتر ممکن است.

دچار گرفتگی شوند که علت آن این است که چربی ها در آب سرد،

اطراف لوله ها و متعلقات آن ها نشست کرده و البته می توان با باز کردن آب جوش و به دنبال آن پمپ زدن مکرر، گرفتگی را بر طرف کرد. لوله بازکنی ظرفشویی

با ما در ادامه مطلب همراه باشید تا لوله بازکنی حرفه ای را به شما آموزش دهیم. لوله بازکنی ظرفشویی

لوله بازکنی ظرفشویی

لوله بازکنی ظرفشویی

در طی انجام این کار حواستان به چند نکته باشد:

نکته ۱: چون پمپ زدن باید با فشار انجام شود، دستشویی باید زیرسازی و کلاف با دوام و مقاومی داشته باشد تا بر اثر عمل پمپ زدن تکان نخورد. لوله بازکنی ظرفشویی

برای همین منظور اگر لازم باشد، می شود از یک شمع چوبی و یا هر وسیله دیگری استفاده کرد.لوله بازکنی ظرفشویی

تا جلوی حرکت دستشویی و یا ظرفشویی گرفته شود و سپس عمل پمپ زدن را انجام داد. لوله بازکنی ظرفشویی

نکته ۲: گاهی اوقات استفاده از روش بالا جواب نمیدهد و اگر به دنبال انجام آن بازشدگی لوله صورت نگرفت،

می توان برای رفع گرفتگی از اسید بسیار رقیق استفاده کرد،

به دنبال استفاده از اسید های رقیق چربی ها از اطراف لوله دور می شوند

و در پایان می توانید با انجام تست سرعت کشش آب رفع گرفتگی را بررسی کنید. لوله بازکنی ظرفشویی

نکته ۳: اگر انجام روش های قبل موفقیت آمیز نبود و گرفتگی بر طرف نشود،

می توانید از مواد شیمیایی یا محلول های دیگری استفاده کنید که این محلول ها در پشت شتر گلوی لوله ریخته می شوند

و سپس با هدایت کردن آب جوش انسداد و گرفتگی لوله باز می شود.

پس از آنکه کشش آب را مورد بررسی قرار دهید شتر گلو و متعلقات آن را می بندیم. لوله بازکنی ظرفشویی

====

لوله بازکنی

لوله بازکنی ظرفشویی

راه های رفع گرفتگی راه آب ظرفشویی و لوله بازکنی ظرفشویی

در هر خانواده ای امکان این وجود دارد که خانم خانه با گرفتگی ظرفشویی یا سینک آن روبرو شود.

این امر که خیلی این روزها به روندی طبیعی تبدیل شده است معمولا به سادگی تمام قابل رفع است. لوله بازکنی ظرفشویی

چربی ظرف هایی که شسته می شوند،

خرده ریزه های نان، کثیفی ها و خاشاک میوه ها و گلی که معمولا به سبزیجات چسبیده است همگی جزو عواملی هستند

که در پایان باعث گرفتگی سینک ظرفشویی می شوند و مشکل به وجود می آورند. لوله بازکن ظرفشویی

در این جور مواقع و به دنبال گرفتگی سینک ظرفشویی چه اقدامی انجام می دهیم

و برای باز کردن چاهک آن از چه روش هایی استفاده می کنید تا با سرعت و سهولت بیشتری به نتیجه برسید؟

لوله بازکنی ظرفشویی

ابتدا موقعی که نشانه های گرفتگی چاهک سینک ظرفشویی را مشاهده کردید

قبل از اینکه مشکل به امری حاد تبدیل شود

از مقداری آب جوش برای ریختن در محل چاهک استفاده کنید. لوله بازکن ظرفشویی

استفاده از آب جوش باعث می شود :

که ساختار چربی ها و ذرات فرو رفته به آن محل شکسته و ضعیف شوند و از مسیر لوله فاضلاب با آب خارج شوند. لوله بازکنی ظرفشویی

برای اینکه همیشه بتوانید به خوبی از گرفتگی چاهک ظرفشویی دوری کنید

یا آن را به تعویق بیاندازید بهترین توصیه این است که مانع ورود ذرات باقی مانده غذا و چربی ها به داخل چاهک شوید.

برای رسیدن به این هدف بهتر است از یک چاه بند و یک صافی برای فیلتر کردن ذرات غذا استفاده کنید.لوله بازکنی ظرفشویی

همچنین هیچوقت روغنی که به کار برده اید را درون چاهک سینک نریزید.

لوله بازکنی ظرفشویی

اگر می خواهید ظرفی که حاوی روغن بوده است را بشویید،

ابتدا روغن آن را با یک پارچه کاملا پاک کرده و سپس آن را بشویید.

انجام این کارها این اطمینان خاطر را در شما به وجود می آورد

که لوله های ظرفشویی شما خیلی دیرتر از حد ممکن دچار گرفتگی می شوند و در نتیجه دیرتر به مشکل بر می خورید.

گاهی اوقات از لوله بازکن های شیمیایی برای این منظور استفاده می شود

که اگر قصد به کارگیری یکی از آن ها را ندارید می توانید

از لوله بازکن های دستی استفاده کنید که اکثر اوقات حتی عملکرد بهتری دارند. 

لوله بازکنی دستشویی

لوله بازکنی فاضلاب

لوله بازکنی در تهران

لوله بازکنی تهران

لوله بازکنی و تخلیه چاه

تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه در تهران

تخلیه چاه و لوله بازکنی تهران

برای اطلاعات بیشتر با ما همراه شوید

حفرچاه ، حفاری چاه ،حفر چاه در تهران

حفرچاه

حفرچاه

حفرچاه

کندن چاه و رسيدن به هدف مورد نظر را حفرچاه مي گويند.

حفرچاه يکي از کارهاي پيچيده و گران و طاقت فرسا وتخصصي در صنعت نفت بشمار مي رود.

هر کاري که ما قبل از حفرچاه انجام داده باشيم در صورتي که عمل حفرچاه بدرستي انجام نگيرد بي فايده است.

بنابراين به حفرچاه خيلي اهميت مي دهند قبل از حفرچاه ما فقط با تخيل و فرضيات مختلف لايه ها و عمق ها را تعيين مي کنيم.

ولي در حفرچاه واقعاً به اينها مي رسيم زمين شناس، مهندس راه و ساختمان، حفار و … همه دست به دست هم مي دهند

تا حفرچاه به طور مداوم انجام شود.

چون هزينه دکل و لوازم حفرچاه خيلي گران است.بنابراين حفرچاه در سه نوبت و بطور ۲۴ ساعته انجام مي گيرد.

تعيين محل حفرچاه نيز مهم است مثلاً:

فاصله آن از مناطق مسکوني، چاههاي مجاور، مسکوني فشار قوي برق و ….. که اينها همه تخصصي و مخصوص به خود را دارند.

 

حفرچاه در تهران

 

بعد از تعيين محل مهندس راه و ساختمان اقدام به نصب کردن وسايل مورد نياز، اتاق ها، جاده و … مي کند.

سپس دکل به منطقه آورده مي شود و عمل بطور ۲۴ ساعته انجام مي شود. عمل حفرچاه بوسيله دکل صورت ميگيرد .

اين دکل ابتدا بصورت جدا از هم به محل آورده ميشود .

سپس آن را در محل سر هم کرده و آمده حفرچاه ميکنند .

دکل و وسايل حفرچاه بصورت کرايه اي و گران قيمت مي باشند بنابراين عمل حفرچاه بصورت ۲۴ ساعته انجام ميگيرد .

لوازم و قطعات حفرچاه عبارتند از :

 

حفرچاه تهران

▪ Hook

قلاب آويزان از قطعات و رشته هاي بالا و پايين رو و متصل به دکل حفرچاه

Swivel

دستگاه متصل کننده قسمتهاي دوار داخل چاه و قسمت هاي ثابت در خارج

Mud line

لوله قابل انعطاف ( لاستيکي ) جهت انتقال گل حفرچاه به داخل لوله هاي حفرچاه

Derrick

دکل حفرچاه

Kelly

لوله با قطع ۶ ضلعي يا ۴ ضلعي که بوسيله يک رابط به …….. و از طرف ديگر به لوله هاي حفرچاه داخل چاه متصل ميگردد

▪ Stand pipe

لوله انتقال گل از داخل پمپها به لوله لاستيکي

▪ Kelly bushing

بوشن که با دواران خود … را به حرکت در مي آورد

▪ Rotary table

صفحه دوار

▪ Sub-Structure

پايه هاي زير دکل

▪ Foundation

پي بتوني زير دکل

حفرچاه

حفاری چاه

▪ Seller

چاله اي که جاه در آن حفر ميشود

▪ Blow out control

دستگاه جلوگيري کننده از فوران چاه

▪ Flow line

لوله انتقال گل برگشتي از داخل چاه به مخازن گل حفرچاه

Shale shaker

محل تفکيک گل حفرچاه از مواد و سنگ ريزه هاي حفرچاه شده

Screen

توري فلزي يا الک

▪ Return tank

مخزن يا محل تجمع گل برگشتي از چاه

▪ Mud pump

پمپ هاي ارسال گاز از …. به داخل چاه

▪ Casing

لوله هاي ديوار بندي در اندازه هاي مختلف

Annulus

مجراي برگشت گل و مواد حفرچاه شده از چاه به خارج

▪ Drill pipe

لوله حفرچاه که محتوي گل ارسالي به داخل چاه است

Bit

 

حفرچاه در حومه تهران

مته حفرچاه

عمل حفرچاه بصورت ۲۴ ساعته و در ۳ نوبت کاري انجام مي شود .

ولي همه افرادي که براي حفرچاه استخدام ميشوند بصورت اقماري هستند و بايد هر زمان که لازم باشد آماده کار باشند .

کما اينکه در بعضي موارد حتي تا ۳۳ روز يا بيشتر فرد وقت استراحت ندارد .

عمل طاقت فرسا / وقت گير / پر هزينه / خطرناک /الوده کننده محيط زيست /…. انجام ميگيرد تا چاه به نتيجه برسد.

گل حفرچاه

يکي از حفرچاه دوراني گل حفرچاه است گل حفرچاه نقش مهم و حساسي در حفرچاه دارد در واقع سرمايه هاي مالي و انساني به اين ماده بستگي دارد.

و اشتباهي در انتخاب کردن نوع و وزن آن از بسته شدن چاه تا ذوب شدن دکل و نابود شدن انسان هاي بسياري همراه است.

مسير حرکت گل بصورت مسير بسته واز کناردکل شروع شده از درون لوله هاي حفرچاه عبور کرده

سپس از شکافهاي درون مته خارج و بعد از آن از کناره هي لوله حفرچاه به محل اوليه خود بر ميگردد

در اين مسير گل نقش هاي تعيين کننده اي دارد. که عبارتنداز:

– خارج کردن خوده سنگهاي کنده شده ازاطراف مته و آوردن آنها به سطح

– خنک کردن وتقليل اصطحلاک مته با زمين

– محافظت ديواره چاه و ممانعت از ريزش طبقات

– ايجاد تعادل بين مايعات طبقه اي و مايعات داخل چاه

حفرچاه

حفاری چاه در تهران

– انتقال گاز و يا نفت طبقات زيرزميني به سطح و دستگاههاي اندازه گيري مثل دستگاه شناسي گازها و يا دستگاه تعيين کننده نوع گاز

وظيفه اصلي گل ثابت نگه داشتن فشار هيدروستکي در داخل چاه است.

اگر فشار گل از فشار مواد موجود در داخل چاه بيشتر باشد در اين صورت گل به داخل سازنده ها نفوذ کرده و باعث کم شدن (loss) گل مي شود.

اگر حفار سرچاهي متوجه اين جريان نشود گل به سرعت کم شده و بعد از تمام شدن و يا کم شدن فشار گل چاه فوران (flow rate) مي کند.

اين موجب مي شود که دکل حفرچاه نابود شود در سازنده هايي که گاز و يا نفت وجود دارد.

اين جريان با آتش سوزي همراه بوده و موجب گير کردن لوله حفرچاه در چاه مي شود.

که اين موجب اشکال در حفرچاه مي شود براي سنگين کردن گل از مواد مختلفي همچون نمک و … استفاده مي شود

که اين ترکيبات را با آزمايش بدست آورده اند.

 

حفاری چاه تهران

حفرچاه

مواد مورد استفاده در گل حفرچاه

براي انجام مراحل مختلف اکتشاف مواد معدني فلزي و غير فلزي ، نفت ، گاز و آب و همچنين:

به منظور بررسي و مطالعه خصوصيات سنگ شناسي ، آلتراسيون و کاني سازي لايه هاي زيرزميني يک منطقه به حفرچاه مي پردازند.

انواع مهم حفرچاه عبارتند از :

نوع مقر گير ، نوع روتاري و نوع ضربه اي. مواردي که براي حفاری چاه استفاده مي شود.

تابع روش حفاری چاه ، مقاومت سنگها ، ميزان شکستگي ، عمق ، مواد گازي و ترکيب کاني شناسي سنگ است.

نقش مواد در گل حفاری چاه

کنترل وزن مخصوص

براي منترل مخصوص از باريت ، گالن و آهک استفاده مي شود.

در مواردي که فشار آب و يا گاز در منطقه حفاری چاه زياد باشد، يا حفاری چاه در سنگ خاصي (نظير شيل) صورت گيرد، از باريت مي توان استفاده نمود.

در صورتي که فشار آب و يا گاز در سنگهايي که حفاری چاه مي شود خيلي زياد باشد،

از گالن استفاده مي کنند. از آهک به منظور کاهش وزن مخصوص کمک مي گيرد.

 

حفرچاه جنوب تهران

حفرچاه شرق تهران

حفرچاه غرب تهران

حفرچاه شمال تهران

حفرچاه در تهران

مواد تغيير دهنده غلظت

به منظور بازيابي سريع مواد حفاری چاه شده ، جلوگيري از گير کردن مته و افزايش سرعت حفاری چاه ،

از نبتونيت سديم دار ، اتاپولژيت (Attapulgite) ، آزبست ، موسکويت ، گرافيت و دياتوميت مي توان استفاده کرد.

کنترل ترکيب شيميايي محلول حفاری چاه

ترکيب شيميايي محلول حفاری چاه بر غلظت ، وزن مخصوص ، سرعت حفاری چاه و دستگاههاي حفاری چاه تاثير مستقيم مي گذارد.

مواد معدني مورد استفاده عبارتند از بي کربنات سديم ، نمک ، آهک ، دولوميت و ژيپس.

مواد معدني که در حفاری چاه استفاده مي شوند.

 

حفاری چاه تهران

حفرچاه

بنتونيت :

به منظور جلوگيري از هدر رفتن محلول حفاری چاه در چاههايي که درز و شکاف زياد دارند.

مي تواند از نبتونيت سديم دار به عنوان پوشش داخلي سطح چاه استفاده نمود.

نبتونيت خاصيت کلوئيدي را افزايش مي دهد. و در نتيجه درصد بازيابي پودر و سنگ افزايش مي يابد.

▪ ميکا :

براي جلوگري از گير کردن مته در سنگهاي داراي خاصيت چسبندگي زياد ، نظير وزن گسلي يا در سنگهاي مارني از ميکا بايد استفاده شود.

▪ گرافيت :

هر گاه مته و محور آن به هنگام حفاری چاه گير کند استفاده از گرافيت لازم مي آيد که البته بعد از بر طرف شدن مانع بايد آن را از چاه خارج کرد.

▪ باريت :

براي کنترل وزن مخصوص از باريت استفاده مي کنند.

 

حفاری چاه در تهران

▪ گالن :

به منظور کنترل وزن مخصوص از گالن استفاده مي نمايند.

▪ آهک و دولوميت :

جهت کاهش وزن مخصوص و کنترل خاصيت قلياي از آهک و دولوميت مي توان استفاده نمود.

▪ ژيپس :

براي جلوگيري از آلودگي کربنات و همچنين جهت لخته کردن کانيهاي رسي از ژيپس استفاده مي شود.

▪ آزبست :

به منظور افزايش درصد مواد حفاری چاه مي توان از آزبست استفاده نمود.

 

حفاری چاه در حومه تهران

حفرچاه

▪ نمک :

در موقع حفرچاه به منظور کنترل قطر چاه و همچنين براي کنترل پراکندگي رسها از نمک استفاده مي شود.

▪ کربنات و بي کربنات سديم :

به منظور کنترل محلولها و جلوگيري از خطر آلودگي ، کربنات را مورد استفاده قرار مي دهند.

▪ پرليت و خاکسترهاي آتشفشاني :

اين مواد به عنوان سيمان بکار مي روند

حفرچاه جهت دار

مواقعي پيش مي آيد که حفاری چاه عمودي غير ممکن است مثلاً:

مخزن ما زير منطقه مسکوني و ياتجاري و … آنجا غير ممکن است قرار دارد.

 

حفاری چاه در تمام مناطق تهران

حفاری چاه در کل تهران

يادر بعضي مواقع قطعه اي درچاه گم شده و عمل حفاری چاه غير ممکن است بعضي از مخازن نيز cllovser آنها بصورتي است که

اگر اقدام به حفاری چاه عمودي کرديم چاه به آب نمک نشسته واز کار مي افتد.

در اين موقعيت ها تکنولوژي هايي وجود دارد که حفاران ميتوانند بوسيله آنها اقدام به حفاری چاه جهت دار کنند.

اين نکته نيز قابل توجه است که لوله حفاری چاه قادر به خم شدن حتي تا زاويه ۹۰ نيز مي باشد.

حفرچاه جهت دار روش هاي متفاوتي دارد مثلاً از ابتدا جهت دار حفاری چاه کنيم و يا اينکه مقداري عمودي و مقداري جهت دار.

در بعضي موارد زمين شناس تشخيص مي دهد سازنده ي که به آن حفاری چاه عمودي برخورد مي کنند

با حفرچاه جهت دار برخورد نمي کنند در صورتي که اين سازنده سخت باشد عمل حفرچاه کند پيش مي رود

بنابراين با برنامه ريزي دقيق و حساب شده به اصطلاح لايه را دور مي زنند

در مناطق دريايي هزينه سکوي نفتي گران تمام مي شود

بنابراين با يک سکوي نفتي از چندين مخزن مختلف برداشت مي کنند و ابتکار فقط با حفرچاه جهت دار امکان پذير است.

09122069763

02188422221

09126157613

02177260777

برای حفاری چاه و کول گذاری آن با ما تماس حاصل فرمایید

لوله کشی ساختمان

لوله کشی ساختمان

لوله کشی ساختمان

لوله کشی ساختمان

تشریح لوله کشی ساختمان

لوله ي آب مصرفي پس از كنتور به شير قطع و وصل و شير يك طرفه در ورودي ساختمان متصل مي گردد.

از آن پس با توجه به شبكه ي لوله كشي وتجهيزات آبرساني مورد استفاده در ساختمان ها ،

بسته به اين كه تك واحدي يا مجموعه اي از چند واحد مسكوني ، تجاري و اداري باشد،

ادامه ي مسير لوله كشي مي تواند بسيار متنوع باشد .
آب معمولا از پايين ترين قسمت شبكه ي لوله كشي با يك انشعاب اصلي نخست به شير تخليه و سپس وارد لوله ي تقسيم كننده مي گردد.

لوله کشی ساختمان

آن گاه از اين لوله انشعاب هاي مناسب براي تهيه آب گرم مصرفي و لوله هاي تغذيه آب سرد طبقات و زيرزمين جدا مي گردد.

در صورت استفاده از دستگاه سختي گير در سيستم حرارت مركزي و تهويه ي مطبوع ، انشعاب ديگري نيز براي آن در نظر گرفته مي شود.

لوله پی وی سی - لوله پلیکا

بهتر است يك شير فلكه ي سرشيلنگي نيز براي برداشت آب موتور خانه نصب گردد.

لوله ي آب گرم خروجي از منبع آب گرم همراه لوله وارد سرويس ها شده ، وسايل بهداشتي را تغذيه مي كنند.
در ساختمان هاي بزرگ تر و چند واحدي ، معمولا يك يا چند مسير براي بالا رفتن لوله هاي آب در نظر گرفته مي شود.

هر كدام از لوله هاي بالا رونده در ابتداي مسير بايستي داراي شير فلكه ي قطع و وصل دستي باشد .

لوله انشعاب در طبقات نيز بايستي مجهز به شيرفلكه قطع و وصل براي كليه لوله هاي سردو گرم مصرفي باشد.

سپس توزيع آب سردو گرم مصزفي در طبقات و واحدهاي جداگانه مشابه سرويس هاي ساختمان قبلي انجام مي گيرد.

در صورتي كه استفاده از سقف كاذب امكان پذير باشد بهتر است لوله كشي در هر واحد در داخل سقف كاذب همان طبقه انجام گيرد.

لوله کشی ساختمان

علاوه بر لوله هاي سردو گرم لوله سومي وجود دارد كه لوله (( برگشت آب گرم)) یا لوله ي ((گردش آب گرم )) ناميده مي شود

 این لوله معمولا از آخرين مصرف كننده گرفته مي شود ودر محل ورود آب سرد به منبع آب گرم وصل مي شود. كار آن گردش دادن دائمي آب بين مصرف كننده ها و منبع آب گرم است؛ خواه شير مصرف كننده باز خواه بسته باشد.

وجود اين لوله باعث مي شود كه با باز كردن شير آب گرم با فاصله ي زماني كمتري به آب گرم دسترسي پيدا شودو از هدر رفتن آب جلوگيري به عمل آيد.

سیستم لوله کشی با برگشت مستقیم

لوله کشی ساختمان

در اين روش، آب برگشتي از هر دستگاه پخش كننده ي حرارت مستقيما وارد لوله برگشت شده، مسير حركت به سمت موتورخانه را طي مي كند.

در اين لوله كشي، دستگاه پخش كننده ي حرارتي كه به موتورخانه نزديك تر است،

نسبت به دستگاه هاي ديگر طول لوله ي رفت و برگشت كمتري (افت فشار كمتري در مسير)

در نتيجه آب در مدار دستگاه راحت تر و بيشتر سيركوله شده، در مدارهاي دستگاه هاي دورتر ، كمتر جريان مي يابد.

لوله پلیکا - لوله PVC
اين طريقه لوله كشي براي جايي كه دستگاه هاي پخش كننده حرارت داراي افت فشار هاي نامساوي (مانند فن كويل هاي هستند و هر كدام نيز يك شير تنظيم كننده (balancing valve) دارند، توصيه مي شود.

لازم به ذكر است سيستم لوله كشي رادياتور ها در ساختمان هاي كوچك با برگشت مستقيم انجام مي گردد.

 لوله بازکنی تهران

سیستم لوله کشی مختلط

 تخلیه چاه تهران

 حفاری چاه تهران

لایروبی تهران

در اين سيستم قسمتي از لوله كشي برگشت به صورت مستقيم و قسمتي ديگر به طور معكوس انجام مي شود.

در شكل يك سيستم لوله كشي مختلط به طريقي كه در آن برگشت در رايزرها به صورت مستقيم و در هدر به روش معكوس انجام گرديده، نشان داده شده است.

در اين سيستم مجموع اندازه طول لوله رفت و برگشت و در نتيجه مقدار افت فشار در مسير لوله كشي براي دستگاه ها مساوي نيست.
اختلاف مقدار جريان آب به مقدار افت فشار محاسبه شده در رايزرهاي رفت و برگشت بستگي دارد كه شامل افت فشار هاي زير است:

 1. افت فشار در مدار لوله كشي رفت و برگشت هر دستگاه تا محل برگشت معكوس
 2. افت فشار در خود دستگاه
 3. افت فشار در وصاله ها و شيرهاي هر مسير

لوله کشی ساختمان
لازم به ذكر است كه لوله كشي قسمت برگشت معكوس سيستم مي تواند

در كف زيرزمين و يا در داخل سقف كاذب آن نيز پياده شود.

سيستم لوله كشي مختلط

لوله کشی ساختمان

لوله پی وی سی - لوله پلیکا

انواع وموارد استفاده انواع لوله ها

لوله هاي چدني:

اين لوله ها جهت انتقال آب وفاضلاب درفشارهاي كم كاربرد دارد.

٢لوله هاي مسي وآلياژهاي آن:

ازاين لوله ها درسيستمهاي آب– فاضلاب- سوخت رساني و روغن موتور و دستگاههاي تهويه استفاده مي شود.

البته به دليل گراني درتاسيسات آب وفاضلاب كمتر استفاده مي شود

ولي بعلت قابليت خوب انتقال حرارت درمبدلهاي حرارتي كاربرد فراواني دارد.

٣لوله هاي سربي:

درسيستم هاي فاضلاب- هواكش ها- حمل موادشيميايي- واحد توليد يا بازيافت اسيدسولفوريك-گازهاي اسيدي-موادشيميايي خورنده- سود وغيره كاربرد دارد.

۴لوله هاي آلومينيومي:

لوله کشی ساختمان

براي سوخت رساني وانتقال روغن درموتور هواپيما بدليل سبك بودن وهمچنين درواحدهاي صنايع شيميايي ودرمحيط كارخانه گازهايي مثل كلروآمونياك يا انيدريدسولفورو و رسانيدن هواي خشك به دستگاههاي ابزاردقيق كاربرد دارد.

۵لوله هاي سوفالي:

براي مجراي زيرزميني فاضلاب بكار ميرود.

۶لوله هاي سيماني:

مخصوص مجراهاي آب وفاضلاب كاربرد دارد.

٧لوله هاي پلاستيكي:

براي حمل آب وفاضلاب وموادشيميايي وگاز درفشار كم كاربرد دارد.

ازمزاياي لوله هاي پلاستيكي پايين بودن قيمت –مقاوم بودن درمقابل زنگ خوردگي- سبك بودن وسهولت حمل ونقل- سهولت انتقال-يكنواختي جداره داخلي لوله-عدم نياز به ماشين آلات سنگين براي نصب- تعميرآسان- عدم نيازبه عايق كاري وامكان توليد درطولهاي زياد براي قطرهاي پايين مي باشد.

انواع لوله های پلاستیکی

لوله کشی ساختمان

انواع و موارد استفاده ازلوله ها

لوله بازکنی در تهران

تخلیه چاه در تهران

رفع گرفتگی لوله

رفع گرفتگی توالت فرنگی

رفع گرفتگی توالت ایرانی

کاربرد انواع لوله ها در صنعت تاسیسات

لوله و اتصالات فاضلابي پوش فيت

سیستمهای لوله کشی با برگشت معکوس

اگر دستگاه هاي پخش كننده گرما داراي افت فشار مساوي و يا تقريبا مساوي باشند،

لوله كشي با برگشت معكوس براي آنها پيشنهاد مي شود.

در اين سيستم آب برگشتي از دستگاه ها در جهت حركت آب در لوله رفت حركت مي كند

تا لوله برگشت آب آخرين دستگاه نيز به آن متصل مي گردد، پس از آن آب به سمت موتورخانه حركت خواهد كرد.

در اين سيستم لوله كشي مجموع طول لوله هاي رفت و برگشت برابر هستند،

در نتيجه افت فشار در مدار لوله كشي تمام دستگاه ها مساوي است.

اگر افت فشار آب در خود دستگاه مساوي يا تقريباً مساوي باشد، مقدار آب در هر مدار متناسب با قطر لوله محاسبه شده، جريان خواهد يافت.

لازم به ذكر است كه سيستم لوله كشي بيشتر ساختمان ها به اين روش انجام مي شود.

لوله بازکنی و تخلیه چاه 

لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه و لوله بازکنی تهران

برای اطلاعات بیشتر به سایت ما مراجعه کنید

پکیج

پکیج چگونه کار میکند؟

پکیج

پکیج

1-   تولید اب گرم مصرفی توسط پکیج

در قسمت بالای مشعل هر پکیج، لوله‌هایی وجود دارند که از یک سمت آنها آب سرد وارد و از سمت دیگر آنها آب گرم خارج می‌شود.

نصب پکیج

تعمیر پکیج

اسید شویی پکیج

لوله بازکنی

رفع گرفتگی لوله 

این لوله‌ها به صورت مجتمع طوری طراحی شده‌اند که به نحو مطلوب به دمای تعیین شده بر روی پکیج برسند

و همچنین طراحی آنها به نحوی است که آب گرم به صورت یکنواخت توسط پکیج تامین شود.

در مسیر لوله یک سنسور جریان یا فلوسوئیچ قرار دارد که به منظور تشخیص باز شدن شیر آب گرم در پکیج نصب شده است.

با باز شدن شیر آب گرم، سنسور جریان آب را تشخیص داده و بلافاصله دستور روشن شدن مشعل و پمپ را می­دهد

و تا لحظاتی بعد آب گرم از پکیج به خروجی شیر می‌رسد.

لوله بازکنی تهران

لوله بازکنی در تهران

تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه در تهران

حفاری چاه تهران

حفاری چاه در تهران

لایروبی چاه تهران

لایروبی چاه در تهران

در برخی از انواعپکیج‌ها مخزن کوچکی جهت نگهداری مقدار کمی آب گرم وجود دارد که چند هدف را برآورده می‌کند:

–       اولا با وجود منبع آب گرم، کارکرد مشعل پایین آمده و عمر نهایی پکیج بالا می­رود.

–       ثانیا وجود این مخزن در پکیج، هدر رفت آب را می­کاهد.

به نحوی که با وجود لوله برگشت آبگرم،

انتظار برای خروج آب گرم از شیر کاهش یافته و به محض باز شدن شیر، اب با دمای مطلوب از شیر خارج می­شود.

–       این مخزن همچنین می‌تواند با کاهش طول لوله جاذب گرمای موجود در پکیج،

از پوسیدگی و رسوب­گیری این لوله‌ها جلوگیری کند.

ساختار داخلی پکیج

 

2-   گرمایش به کمک آب گرم در شوفاژ و گرمایش از کف توسط پکیج

سیستم گرمایش تهویه مطبوع به چند ابزار و سیستم نیازمند است تا بتواند به نحو احسن کار کند.

این ابزار و مکانیزم‌ها در تاسیسات حرارت مرکزی ساختمان­ها در قسمت­های مختلف ساختمان قرار دارند.

این درحالی است که تمامی این وسایل به نحو مناسبی درونپکیج قرار جانمایی شده‌اند.

وسایلی مانند مشعل، منبع انبساط، ترموستات، پمپ، سنسورها، دیگ اب گرم و ….

به نحوی درون محفظهپکیج جانشانی شده‌اند

که در این فضای کوچک بتوانند وظایف محول شده را به نحو احسن و به طور بهینه انجام دهند.

لوله بازکنی و تخلیه چاه

لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه و لوله بازکنی تهران

با باز شدن شوفاژها و یا باز شدن مسیر لوله‌های گرمایش از کف،

آب گرم تولید شده در مشعل یا مستقیما از پکیج به سمت رادیاتورها می‌رود

و یا توسط یک مبدل گرمایی دولایه، گرما از آب گرم تولید شده از توسط مشعل به آب گرم مصرفی رادیاتورها منتقل می‌شود.

این مبدل همچنین می‌تواند گرمای مورد نیاز آب گرم مصرفی حمام و سایر مصرف کننده‌های آب را تامین کند.

کنترل گرم شدن آب مصرفی و آب گرمایش، توسط شیر الکتریکی سه‌راهه موجود در پکیج صورت می‌گیرد.

این شیر توسط پنل کنترل پکیجمدیریت و تنظیم می‌شود.

این شیر در سه حالت گرم شدن آب مصرفی به تنهایی و یا گرم شدن آب گرمایش و یا هردو، قابل تنظیم است.

مطابق با تنظیماتی که کاربر در پنل پکیج انجام می‌دهد

و همچنین به کمک سنسورهای موجود در پکیج، حالت این شیر به طور خودکار تنظیم می‌شود

و آب گرم را به طور مدیریت شده و به نحوی بهینه به محل های مصرف ارسال می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر با ما همراه شوید

نظافت سرویس بهداشتی

نظافت سرویس بهداشتی

نظافت سرویس بهداشتی

نکاتی برای نظافت آسان حمام و سرویس بهداشتی

نظافت سرویس بهداشتی

بسیاری از اینکه نمی توانند همیشه حمام و سرویس بهداشتی منزل خود را تمیز و البته مرتب نگاه دارند گله مند هستند.

چرا که جرم گیری و یا کارهایی از این قبیل را نمی توان هر روز انجام داد

اما تغییراتی می تواند داشت که راحت تر و بهتر تمیزی و نظم انجام شود.

از وسایل ساده برای تمیز کاری استفاده کنید

تمام وسایل مربوط به تمیزکاری خانه را در یک جا جمع کنید.

نظافت سرویس بهداشتی

نظافت سرویس بهداشتی

آن وقت است که می بینید نمی توانید باور کنید

که این قدر محصولات مختلف در زمینه شستشو در خانه تان وجود دارد.

اگر  مسئله محیط زیست برایتان مهم است و به دنبال زندگی پایدار و سبز هستید.

پس اکنون چهار وسیله اصلی در حمام و سرویس بهداشتی را برایتان معرفی می کنیم:

یک دستمال میکروفیبر، یک دستمال مخصوص تمیز کردن پنجره، دستگاه اسپری مواد مایع، و به رس های تمیز کردن توالت.

دستمال های میکروفیبر تقریباً همه چیز را تمیز می کنند و در خانه من جانشین تمام شوینده های شیمیایی شده اند.

کار با این دستمال ها بسیار سریع و ساده انجام می شود.

نظافت سرویس بهداشتی

لوله بازکنی و تخلیه چاه

نظافت سرویس بهداشتی

تخلیه چاه و لوله بازکنی

وسایل مربوط به تمیزکاری را در نزدیکی خود قرار دهید

شاید این ایده کمی هزینه بر به نظر برسد،

اما من هر کدام از این چهار وسیله را در هر حمام و سرویس بهداشتی خانه ام قرار داده ام.

اگر جایی نیاز به تمیز شدن داشته باشد تمام وسایل مورد نیاز من در نزدیکی ام قرار دارد

و این کار در کم تر از یک دقیقه انجام می شود.

نظافت سرویس بهداشتی

نظافت سرویس بهداشتی

لوله بازکنی تهران

تخلیه چاه تهران

برای نگهداری از دستمال های میکروفیبر و دستمال های مخصوص تمیز کردن پنجره،

چند قلاب را داخل کمد یا کابینت سرویس بهداشتی یا حمام نصب کرده

و دستمال ها را به آن ها آویزان کنید و یا اینکه بهتر از آن می توانید از قفسه هایی سبک برای این منظور استفاده کنید.

لوله بازکنی در تهران

وسایل حمام

تخلیه چاه در تهران

نظافت سرویس بهداشتی

در حین یا بعد از کارهای خود کارهای مربوط به تمیز کاری را انجام دهید

 وقتی وسایل مربوط به تمیزکاری در دسترس شما باشند،

دستمال کشیدن سینک یا آینه دستشویی وترمیم درزهای کاشی در کمتر از نیم ساعت!

پس از مسواک زدن کار فوق العاده راحتی می شود،

به ویژه این که معمولاً پس از مسواک زدن آینه کثیف شده و اگر سریع تمیز نشود، تمیز کردن آن کمی دشوار می شود.

هم چنین تمیز کردن توالت و سرویس بهداشتی به صورت روزانه در میان کارهای دیگر کار ساده ای است

و در درازمدت باعث صرفه جویی در زمان شما می شود.

نظافت سرویس بهداشتی

حفاری چاه در تهران

نظافت سرویس بهداشتی

حفر چاه تهران

 یکی از حمام ها و سرویس های بهداشتی که بیش تر از آن استفاده می کنید را می توانید این گونه طراحی کنید.

اول اینکه می توانید دیوارهای این فضا را رنگ کنید،

دوم:اگردر این فضا یک سینک پایه دار وجود دارد و در آن هیچ فضای نگه دارنده ای تعبیه نشده است.

سینک آن را عوض کنید، و یک کمد مرتفع برای نگهداری از حوله های اضافه،

وسایل حمام و سرویس بهداشتی، و در آخر چند وسیله تزئینی به آن اضافه کنید.

نیمکت های مناسب برای حمام نیز وجود دارد که می توانید از آن ها نیز بهره ببرید.

 

نظافت سرویس بهداشتی

لایروبی چاه تهران

تمیز کردن حمام

نظافت سرویس بهداشتی

برس توالت و سبد که در آن مایع دستشویی و محلول های ضدعفونی کننده (و اسپری تمیزکننده) قرار دارد در زیر سینک قرار دهید.

برای تمیز کردن وان و سرامیک هم از اسفنج های کمی زبر می توانید استفاده کنید.

نظافت سرویس بهداشتی

برای اطلاعات بیشتر به سایت ما مراجعه فرمایید

لوله کشی توالت فرنگی

لوله کشی توالت فرنگی

لوله کشی توالت فرنگی

لوله کشی توالت فرنگی

در مورد لوله کشی توالت فرنگی بهتر است به موارد زیر توجه نماییم:

آیا اندازه توالت فرنگی و شرایط آن استاندارد است؟

 

 

 • در فضاهای عمومی، توالت غربی (فرنگی) از نوع بزرگ (Elongated) باشد
 • و در کل نشیمن گاه و در لولایی قابل برداشتن و متناسب با لگن و از جنس مقاوم در برابر رطوبت داشته باشد.

 

 

 • توالت فرنگی باید از نوعی باشد که هر بار پس از ریزش و تخلیه آب همواره مقداری آب در لگن آن باقی بماند (water conservation) باشد.

 آیا جنس و حجم فلاش تانک توالت فرنگی مناسب است؟

انواع فلاش تانک:

 با حجم فوق العاده کم 3 تا 6 لیتری و صرفه جویی 82% در مصرف آب

 با حجم کم 6 لیتری با صرفه جویی 70%

 با حجم معمولی 4 لیتری و صرفه جویی 25%

 حجم بالا با مشخصه 20 لیتری

 

لوله کشی توالت فرنگی

 

آیا کاسه توالت فرنگی با سیفون بصورت آب بند اتصال شده است؟

لوله خروجی فاضلاب توالت فرنگی باید با یک زانوی 80*100 میلی متر (3*4 اینچ) و یا با یک فلنج به همین اندازه به لوله فاضلاب ساختمان متصل شود و این اتصال کاملا آب بند باشد.

 آیا سیستم هواکش فاضلاب توالت به نحو درستی اجرا شده است؟

لوله افقی هواکش خشک از نقطه اتصال به لوله فاضلاب،

باید با زاویه 45 درجه نسبت به سطح افق تا حد اقل 15 سانتی متر بالاتر از لبه سرریز توالت ادامه یابد

و پس از آن می تواند تغییر امتداد داده و به لوله قائم هواکش متصل شود و یا مستقلا تا هوای آزاد ادامه یابد.

 

 آیا قطر لوله فاضلاب توالت فرنگی و عمق آب هوابند آن مناسب است؟

رفع گرفتگی توالت فرنگی

12569

 شاخه افقی هر لوله هواکش باید به سمت نقطه اتصال آن به لوله فاضلاب شیب داشته باشد

به طوری که تقطیر آب در داخل لوله هواکش بتواند به آسانی به لوله فاضلاب تخلیه شود، آیا این مورد رعایت شده است؟

 

 

 ارتفاع شیر پیسوار توالت فرنگی از کف تمام شده 45 سانتی متر می باشد، آیا رعایت شده است؟

رفع گرفتگی توالت ایرانی

لوله کشی فرنگی

 در مورد توالت فرنگی و شرقی، آیا سمت اتصال آب گرم مصرفی درست (سمت چپ) است؟

 آیا قطر لوله آب سرد و گرم به شیر مخلوط دوش مناسب است؟

قطر لوله ای که به دوش آب می رساند باید حد اقل 1/2 اینچ باشد.

 آیا سمت اتصال لوله آب گرم مصرفی درست می باشد؟

شیر آب گرم مصرفی سمت چپ می باشد.

 آیا کف و دیواره های توالت عایق رطوبتی مناسب شده است؟

دیواره های اطراف اتاقک باید دست کم تا ارتفاع 1.8 متر با مواد آب بند و مقاوم در برابر نفوذ رطوبی ساخته شود

و سطوح آن کاملا صاف و صیقلی و قابل شستشو باشد، عایق رطوبتی کف مطابق نقشه های معماری اجرا می گردد.

لوله بازکنی تهران

تخلیه چاه تهران

حفاری چاه تهران

لایروبی چاه تهران

 آیا قطر نامی کفشوی کف کابین مناسب بوده و روی دهانه تخلیه شبکه قابل برداشتن و مناسب نصب شده است؟

قطر اسمی لوله تخلیه کفشوی حد اقل 2 اینچ یا 50 میلیمتر بوده

و روی دهانه تخلیه باید شبکه مقاوم در برابر خوردگی و قابل برداشتن نصب شود که سوراخ های آن از 6 میلی متر بزرگتر نباشد.

 آیا لوله قائم دوش توسط بست به دیوار محکم شده است؟

 

لوله کشی توالت فرنگی

 آیا ارتفاع شیر مخلوط دوش از کف تمام شده مناسب است؟

ارتفاع شیر دوش تا کف تمام شده 90 تا 100 سانتی متر می باشد

 

 آیا تعداد دوش و وان و توالت و دستشویی برای کاربری های مختلف درست می باشد؟

آیا در شیر های اهرمی بر روی لوله های آبرسانی به شیر، محفظه هوا جهت کاهش ضربه قوچ تعبیه شده است؟

 

لوله بازکنی در تهران

تخلیه چاه در تهران

حفاری چاه در تهران

لایروبی چاه در تهران

 در صورت استفاده از دوش کمر تلفنی، آیا مانع برگشت جریان بر روی لوله آب سرد مصرفی نصب شده است؟

در صورت استفاده از دوش کمر تلفنی، نصب مانع برگشت جریان از نوع ترکیبی شیر یکطرفه و خلا شکن و یا شیر یکطرفه دوتایی در محل اتصال شلنگ به شیر ضروری است.

تعویض حلقه مومی توالت فرنگی و تعمیر سیفون توالت فرنگی

خراب‌بودن سیفون توالت فرنگی و معمولی می‌تواند مقدار زیادی از آب را به هدر دهد.

این خرابی و در نتیجه انتقال آب از مخزن به چاه ممکن است آنقدر مستمر و بدون صدا باشد

که توجه شما را به خود جلب نکرده و مدت زمان طولانی ادامه یابد.

98659

لذا در صورتی که به مصرف بیش از حد آب در قبض مربوط مشکوک شدید، سیفون‌ها را نیز بازدید کنید.

برای امتحان در مورد فلاش تانک‌ها، می‌توانید در آب داخل مخزن آنها چند قطره جوهر ریخته و در واقع آب داخل آن را رنگی کنید.

حال در صورت وجود هرگونه اشکالی در کارکرد شناور و اجزای دیگر و در نتیجه انتقال آب به داخل چاه،

سیر آب رنگی روان به صورت خطی بر روی سطح کاسه نمایان خواهد شد.

به این ترتیب با اطمینان، به تعمیر و رفع مشکل اقدام کنید. البته این کار نیاز به بازدید چندساعته دارد.

لوله کشی توالت فرنگی

▪ نکته: از آنجا که معمولاً حجم مخزن فلاش تانک‌ها به خصوص در توالت‌های معمولی زیادتر از حد نیاز برای تخلیه بوده

و به این ترتیب مقدار زیادی آب با هر بار کشیدن طناب و یا فشار‌دادن دکمه مخصوص وارد فضای کاسه توالت شده

و سپس تخلیه می‌‌شود، یافتن راهکاری برای کم‌کردن این میزان در موضوع صرفه‌جویی آب می‌‌تواند نقش داشته باشد.

برای این منظور علاوه بر اقدامات فنی مربوطه می‌‌توانید:

مقداری از فضای داخل مخزن سیفون را با جسم دیگری پر کرده و در واقع امکان جمع شدن مقدار آب کمتری را در مخزن ایجاد کنید.

لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه و لوله بازکنی تهران

لوله کشی توالت فرنگی

به عنوان مثال می‌‌توانید یک شیشه نوشابه ۵/۱ لیتری را از آب پر کرده و به حالت خوابیده در کف مخزن جای دهید،

به این ترتیب ۵/۱‌لیتر از آب داخل مخزن کمتر می‌‌شود.

روش و نحوه رفع گرفتگی توالت فرنگی یا لوله بازکنی هنگام گرفتن توالت فرنگی             09122069763_09126157613_02177260777

رفع گرفتگی توالت فرنگی

 تعمیر سیفون توالت فرنگی

خراب‌بودن سیفون توالت فرنگی و معمولی می‌تواند مقدار زیادی از آب را به هدر دهد.

این خرابی و در نتیجه انتقال آب از مخزن به چاه ممکن است آنقدر مستمر و بدون صدا باشد

که توجه شما را به خود جلب نکرده و مدت زمان طولانی ادامه یابد.

لذا در صورتی که به مصرف بیش از حد آب در قبض مربوط مشکوک شدید، سیفون‌ها را نیز بازدید کنید.

برای امتحان در مورد فلاش تانک‌ها، می‌توانید در آب داخل مخزن آنها چند قطره جوهر ریخته و در واقع آب داخل آن را رنگی کنید.

حال در صورت وجود هرگونه اشکالی در کارکرد شناور و اجزای دیگر و در نتیجه:

انتقال آب به داخل چاه، سیر آب رنگی روان به صورت خطی بر روی سطح کاسه نمایان خواهد شد.

به این ترتیب با اطمینان، به تعمیر و رفع مشکل اقدام کنید. البته این کار نیاز به بازدید چندساعته دارد.

لوله بازکنی در حومه تهران

تخلیه چاه در حومه تهران

▪ نکته: از آنجا که معمولاً حجم مخزن فلاش تانک‌ها به خصوص در توالت‌های معمولی زیادتر از حد نیاز برای تخلیه بوده

و به این ترتیب مقدار زیادی آب با هر بار کشیدن طناب و یا فشار‌دادن دکمه مخصوص وارد فضای کاسه توالت شده

و سپس تخلیه می‌‌شود، یافتن راهکاری برای کم‌کردن این میزان در موضوع صرفه‌جویی آب می‌‌تواند نقش داشته باشد.

برای این منظور علاوه بر اقدامات فنی مربوطه می‌‌توانید :

مقداری از فضای داخل مخزن سیفون را با جسم دیگری پر کرده و در واقع امکان جمع شدن مقدار آب کمتری را در مخزن ایجاد کنید.

به عنوان مثال می‌‌توانید یک شیشه نوشابه ۵/۱ لیتری را از آب پر کرده و به حالت خوابیده در کف مخزن جای دهید،

به این ترتیب ۵/۱‌لیتر از آب داخل مخزن کمتر می‌‌شود.

لوله کشی توالت فرنگی

رفع گرفتگی توالت و حمام

روش باز کردن گرفتگی چاه توالت فرنگی یا ایرانی،به چند روش می توان گرفتگی چاه توالت را از بین برد.:

 

الف) لوله بازکنی و باز کردن گرفتگی سیفون توالت فرنگی و سینک ظرفشویی به وسیله پمپ،

در این روش پس از ریختن آب به چاه شروع به پمپ زدن می کنیم.

8875424

فشار آب وارده بر سیفون باعث باز شدن آن می شود.

اغلب این فشار باغث می شود که مواد فاضلاب موجود در لوله و چاه توالت به جلو رانده شوند

پس باید پمپ زدن را تا حصول نتیجه کامل و باز شدن لوله فاضلاب ادامه داد.

استفاده از دستگاه لوله بازکنی تراکم هوا برای باز کردن گرفتگی لوله فاضلاب و چاه توالت فرنگی:

برای گرفتگی های شدید لوله فاضلاب که با پمپ زدن معمولی باز نمی شود می توان از دستگاه تراکم هوا استفاده کرد.

فشار این دستگاه قابل تنظیم است و می توان فشار آن را تا چندین برابر افزایش داد.

لوله بازکنی

تخلیه چاه 

حفاری چاه

لایروبی چاه

این دستگاه در فشار های بالا ، صدای شدیدی ایجاد می کند.

این دستگاه ، هوا را در مخزن خود با فشار جمع کرده و به صورت ناگهانی:

(پس از کشیدن اهرم) هوا را با شدت زیادی به داخل چاه توالت و لوله فاضلاب تخلیه می کند که باعث باز شدن گرفتگی چاه توالت یا لوله فاضلاب می شود.

استفاده از این دستگاه هنگام گرفتن لوله فاضلاب و گرفتن چاه توالت مستلزم تجربه و مهارت است.)

استفاده از فنر لوله بازکنی برای باز کردن گرفتگی لوله فاضلاب و چاه توالت:

استفاده از فنر لوله بازکنی بیشتر مرسوم است.

لوله کشی توالت فرنگی

دلیل آن مسافت و برد دستگاه و همچنین قدرت آن در باز کردن گرفتگی لوله توالت در مسیر های نزدیک به چاه فاضلاب و همچنین قدرت لایروبی و جرم زدایی آن است.

از فنر لوله بازکنی برای حل دادن اشیاء جامد به داخل چاه توالت نیز استفاده می شود.

برای باز کردن گرفتگی لوله فاضلاب و چاه توالت فرنگی و ایرانی ، استفاده از فنر دارای تضمین بیشتری است.

ولی بهتر است در هنگام گرفتن توالت فرنگی از دستگاه تراکم هوا استفاده شود.

زیرا فنر لوله بازکنی دارای نوک بسیار تیز و مارپیچی است که ممکن است به توالت فرنگی آسیب بزند.

لوله بازکنی با فنر چاه باز کن باعث می شود تا انواع لایه های چربی و مو و مواد زائد نیز از دیواره های لوله فاضلاب جدا شوند.

در هر صورت در اغلب موارد نیازی به تعمیرات لوله کشی فاضلاب برای باز کردن گرفتگی لوله نیست

و با استفاده از یکی از روش های فوق مشکل گرفتگی حل خواهد

لوله کشی توالت فرنگی

لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه و لوله بازکنی تهران

لوله بازکنی در تهران

تخلیه چاه در تهران

حفاری چاه در تهران

لایروبی چاه در تهران

همانطور که می دانید ، برای تغییر مسیر لوله کشی فاضلاب اغلب از انواع مختلف زانویی ها استفاده می شود

که غالبا به صورت 90 درجه و 45 درجه است.

توالت فرنگی

همچنین برای جلوگیری از نفوذ گاز فاضلاب (و حشرات موزی) از سیفون استفاده می شود

( در چاه توالت ، روشویی ، کف شور و …) ناگفته پیداست

که گرفتگی های چاه توالت و لوله فاضلاب اغلب در همین زانویی ها و سیفون ها اتفاق می افتد.

حال سوال اینجاست،هنگام گرفتگی لوله فاضلاب یا چاه توالت چه کنیم؟

چگونه گرفتگی توالت فرنگی را باز کنیم؟ روش باز کردن لوله فاضلاب یا چاه توالت فرنگی و ایرانی به چه شکل است؟

لوله کشی توالت فرنگی

رفع گرفتگی توالت فرنگی

رفع گرفتگی توالت ایرانی

لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران

%d8%b5

لوله بازکنی و باز کردن لوله فاضلاب و انواع لوله های چدنی ، آهنی ،

پلیکا از 1 اینچ تا 30 اینچ توسط ابزار مخصوص با سرویس کاران مجرب بدون خرابی ،

نیم ساعته،آماده عقد قرار داد با شرکت ها و سازمانهای دولتی و خصوصی و مجتمع های مسکونی.

09122069763

09126157613

02177260777

02188422221

برای اطلاعات بیشتر با ما همراه شوید